Geografisch thema

Kapellestraat

ID
10786
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10786

Beschrijving

Smalle straat die het centraal deel van de Bruggestraat aan de oostzijde verbindt met het noordelijk haakse deel, net ten zuiden van de Ringlaan.
Oorspronkelijk kerkwegel als onderdeel van de Bruggestraat, die, samen met de Kapellebeekwegel, de Oude Kapellestraat en een deel van de huidige Bierstraat, rechtstreeks leidt naar het gehucht (thans deelgemeente) Schuiferskapelle, ontstaan bij een in oorsprong 13de-eeuwse kapel beheerd door leden van familie Descuvere. Later noordwaartse verbinding rechtgetrokken met de aanleg van de Schuiferskapelsesteenweg in 1786-1787. Door de aanleg van de Ringlaan in de jaren 1965-1971 heeft de Kapellestraat haar functie als verbindingsweg verloren.

In 1616 op een kaart van Lodewijk de Bersacques weergegeven als noordoostelijke grens van de "Quaede Acker", het gebied ten noordoosten van de Markt, mede begrensd door de noordzijde van de Markt, de Bruggestraat, de Poekebeek, de Kalverstraat en de Sint-Janstraat. Het kapittel van Harelbeke verwerft reeds in de 12de eeuw een rente op dit domein, dat later in het stedelijk gebied wordt opgenomen, waardoor het kapittel gedurende het hele Ancien Régime zijn invloed in Tielt kan laten gelden.

Volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 gelegen in de "Noordoostcerc". De "Kapelleweghel" wordt vermeld in het landboek van Tielt-buiten van 1729.

De straat blijft grotendeels onbebouwd tot in het begin van de 20ste eeuw; sporadische bebouwing weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 en op het primitief kadasterplan (circa 1830).

In het begin van de 20ste eeuw zijn in deze straat enkele herbergen gelegen, o.m "Oost-Moline" en "Sint-Joseph", beide gelegen op de hoek met de Diksmuidse Boterweg, en "De Vogelpik"; de uitbatingen zijn in de loop der tijd stopgezet.
Bij het bombardement van 25 mei 1940 worden enkele woningen in de straat vernield.

Onderbroken rijbebouwing van 20ste-eeuwse woonhuizen van een à twee bouwlagen voornamelijk onder pannen zadeldak; enkele achter- en bijgebouwen van panden in de Bruggestraat aan de zuidzijde, onder meer bakstenen tuinmuur van het "Huis De Brabandere" op de zuidoostelijke hoek (zie Bruggestraat nummer 41).

Nummers 20, 26, restanten van begin 20ste-eeuwse eenlaagsbebouwing onder zadel- (nummer 26) en mansardedak (nummer 20) (mechanische pannen), getypeerd door verankerd roodbruin bakstenen parement, aflijnende tandfries, gebruik van gele baksteen voor banden en strekken van getoogde muuropeningen; natuurstenen onderdorpels; nieuw schrijnwerk. Nummer 20 met nieuwe dakkapel, ingesneden voegwerk, gecementeerde plint en recentere aanbouw onder lessenaarsdak. Nummer 26, vrijstaand woonhuis met achterin gelegen ouder, deels aangepast, woonhuis; verankerde eenlaagse baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen); getoogde muuropeningen, onder meer venster waarin houtwerk met grote roedeverdeling.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 179-180
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 221.
    MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 107.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 33-34.
  • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 93-94.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10786 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.