Geografisch thema

Karnemelkstraat

ID
10787
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10787

Beschrijving

Gekasseid smal verbindingsstraatje tussen het kruispunt Hoogstraat - Felix D'hoopstraat ten noorden met lichte knik tot het Hulstplein ten zuiden. Vermeld op enkele Duits stadsplannen als "Buttermilchstrasse" (1916) en "Kernemelkstrasse" (1918). Volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 eertijds gelegen op de grens van de "Hulstcerc" en de "Oostcerc".

Aan de noordoostzijde van de straat ligt voorheen de 17de-eeuwse afspanning en herberg "De Fortuyne", afgebeeld op een schets van landmeter Franciscus De Bal uit 1747 met uithangbord aan de voorgevel, erf, schuur, stallingen en landerijen; het huis met de beraapte puntgevel wordt enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis dat mee gaat met de Hoogstraat (zie Hoogstraat nummer 87).
In 1735 krijgen de straten rond het Hulstplein, onder meer de Karnemelkstraat, een stenen verharding. Op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 is reeds bebouwing weergegeven.

In 1829 openen de zussen Van Biervliet uit Izegem het meisjespensionaat "Sainte-Marie" in het hoekpand aan de Hoogstraat op het voormalige oefenterrein van de Sint-Jorisgilde. In 1838 wordt het pensionaat overgebracht naar een nieuwbouw aan de Krommewalstraat (zie Krommewalstraat nummers 7-9).

De bebouwing in deze straat, net als deze in de Kreupelstraat, gaat eertijds mee met de "Hulst". Van 1910 tot 1928 wordt in de straat herberg "Unitas" of "Het Park" uitgebaat.

Woonfunctie. Oorspronkelijk rijbebouwing van eind 19de - begin 20ste-eeuwse arbeidershuizen van een tot anderhalve bouwlaag onder zadeldaken met Vlaamse pannen; thans grotendeels onherkenbaar door renovatie of gesloopt voor nieuwbouw, zie recent appartementsgebouw op de hoek met het Hulstplein. Nummers 7-9, restant van eenheidsbebouwing van twee - thans gerenoveerde - arbeidershuizen met gecementeerde en geschilderde lijstgevels voorzien van imitatiebanden en sierbepleistering in plint; nummer 13, met gepleisterde en geschilderde gevel.
Alle met nieuwe muuropeningen, schrijnwerk en deuren.

Aanvullende bebouwing uit het interbellum en uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nummer 67.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 114.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 222.
 • MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 98-99.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 60, 64, 122.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 94.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Neoclassicistische dorpswoning

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Karnemelkstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.