Geografisch thema

Kistestraat

ID
10793
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10793

Beschrijving

Deels gekasseide straat ten noordwesten van het stadscentrum, van de Krommewalstraat ten oosten met hellend verloop westwaarts tot aan de parking van het O.C.M.W.-complex met administratief centrum en Rust- en Verzorgingstehuis (Deken Darraslaan nummer 17/ Schependomstraat nummer 4); door voetgangerswegje verbonden met de Gierigaardstraat aan de westzijde.

Vormt volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 de grens tussen de "Kerckencerc" en de "Huvettercerc", als voetwegje dat naar de "Keidam" leidt, een gebied ten noordwesten van het stadscentrum (zie Keidamstraat). Tracé niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), wel op het stadsplan van 1786 door Philip Jan Lemaieur, met verspreide bebouwing die oorspronkelijk meegaat met de Krommewalstraat.

Op het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) vermeld als "Gierigaard straatje". Huidige straatnaam voor het eerst vermeld circa 1902 als verwijzing naar de binnenweg waarlangs de lijkkisten van besmettelijke zieken vanaf het voormalige hospitaal aan de Deken Darraslaan naar het kerkhof worden vervoerd.

Eind 19de - begin 20ste eeuw zijn in de straat enkele herbergen gelegen, onder meer "Prins Albert" op de hoek met de Begijnenstraat, en "De Kleine Kist" op de hoek met de Manestraat, waarvan de uitbatingen beëindigd zijn in het tweede kwart van de 20ste eeuw; het café "De Kiste" op de noordoostelijke hoek met de Krommewalstraat, gaat terug op een oudere herberg.

Woonfunctie. Aan zuidoostzijde, straatgevelwand bepaald door bakstenen tuinmuren en bijgebouwen (onder meer garages) van de bebouwing in de Ieperstraat, onder meer van de dekenij op de hoek met de Krommewalstraat (zie Ieperstraat nummer 15) en van het herenhuis nummer 27 in de Ieperstraat, met poort tussen bakstenen pilasters.

Restanten van eind 19de-eeuwse eenlaagsbebouwing. Aan zuidzijde, op de oostelijke hoek met het Begijnenstraatje, enkele bewaarde arbeiderswoningen (nummers 10-12-14). Nummer 33/ Manestraat, voormalige herberg "De Kleine Kist", voorheen met ingang langs de Manestraat met witgekalkte en verankerde gevel; later herbouwd met ingang langs de Kistestraat; beglaasde houten rondboognis in zwartbakstenen omlijsting waarin Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Nummer 37, dieper gelegen gerenoveerd woonhuis met voortuintje; eenlaagse baksteenbouw van vijf traveeën onder mansardedak (zwart geglazuurde pannen); nieuwe dakvlakvensters; getoogde muuropeningen met natuurstenen onderdorpels en nieuw schrijnwerk.

Aanvullende rij- en losstaande bebouwing daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw.
Nummer 1, vrijstaand woonhuis met late inslag van cottagestijl (dakenspel, erkers, beplankte top van gevelvelden); tegen de muur aangebracht reliëf met wapenschilden.

Nummer 2, onderpastorie met garage, gebouwd in 1958-1959 naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt) in noordwestelijke hoek van de tuin van de dekenij met aansluitende ommuring van 1962 (zie Ieperstraat nummer 15). Breedhuis met bakstenen lijstgevel onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); geschilderde kroonlijst op klossen. Inkom in zwartbakstenen omlijsting onder rechte latei waarboven rechthoekige ondiepe nis omgeven door zwarte tegeltjes, waarin gepolychromeerd keramisch reliëf met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind in spitsboognis met driepas.

Nummer 6, dubbelhuis opgetrokken in 1960 naar ontwerp van architect J.A. Dewulf (Roeselare) (zie signering plint) met classicerende elementen, zie onder meer inkom tussen pilasters met Ionisch kapiteel en bekronend hoofdgestel. Nummer 31, woonhuis gesigneerd "AMEYE WALTER BOUWK. TIELT".

Nummers 32-48/ Schependomstraat nummers 13-19, eenheidsbebouwing van sociale woningen opgetrokken door de Tieltse bouwmaatschappij in 1956. Gekoppelde bebouwing van eenlaagse breedhuizen onder pannen zadeldak gevat tussen woonhuizen onder haakse pannen bedaking met hoge straatpuntgevels voorzien van getrapte schouderstukken en steunberen; klimmende dakkapellen; bakstenen parement met donkere baksteen voor plint en spiegelboogvormige deuromlijsting.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, 1899/19, 1953/179, 1955/96, 1958/105, Afdeling 1, 1960/330.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 212 : Kadastrale legger, Afdeling 1, artikel 3463.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 741.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 122.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 223.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 69.
 • VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 97-99.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 49.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kistestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10793 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.