Geografisch thema

Kreupelstraat

ID
10798
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10798

Beschrijving

Korte elleboogvormige straat vanaf de Hulststraat en het Hulstplein ten oosten tot de Grote Hulststraat ten zuidwesten. Oudste vermeldingen in 1441 - "in de Cruepel strate bi der Hulst" - en in 1506 - "neffens 't Cruepel straetkin".

In de eerste helft van de 20ste eeuw is er een overbouwde doorgang naar de Kreupelstraat tussen de Vrije Beroeps- en Handelsschool of "vakschool" die industrieel Joseph Waelkens tussen 1927 en 1929 sticht aan de Grote Hulststraat, en zijn woonhuis op de hoek met de Hulststraat. Dit schoolcomplex bestaat uit een poortgebouw, weverijwerkplaats, klaslokalen en een bovenliggende kapel en wordt in de jaren 1930 uitgebreid met onder meer trapzaal, refter, keuken en meubel- en schoenatelier langs de Kreupelstraat. Gesloopt in de jaren 1950 voor de oprichting van de nieuwe gebouwen van het Vrij Technisch Instituut (zie Grote Hulststraat, Hulststraat).

De bebouwing in deze straat gaat eertijds mee met de "Hulst". Thans gelegen omheen het grote perceel waarop in 1957 een vrijstaande dokterswoning wordt opgetrokken (zie Grote Hulststraat nummer 38). Overige bebouwing bestaande uit achterbouwen of woonhuizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw; nummers 2-5, eenheidsbebouwing van smalle woonhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, getypeerd door onder meer roodbakstenen gevelparement met zwart geglazuurde betegeling voor vensteromlijstingen en afgeronde zijmuurtjes van inkom.

  • Heemkundige Kring De Roede van Tielt, Fototheek.
  • BILLIET J.; VERMEULEN G., Geschiedkundige schets van het V.T.I. in Tielt, in De Roede van Tielt, jg. 17, nummer 4, 1986, p. 148-152.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 129.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 224.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 21.
  • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 93.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kreupelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10798 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.