Geografisch thema

Kroonstraat

ID
10800
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10800

Beschrijving

Smalle verbindingsstraat met hellend reliëf tussen de Oude Stationstraat ten oosten en de Stationstraat ten westen. De huidige benaming, pas gegeven in de 19de eeuw zie Atlas der Buurtwegen (1847), verwijst naar een middeleeuws huis "De Crone", reeds vermeld in 1444, of naar de hoge ligging van de straat.

Eertijds met bochtige wegel noordwaarts verbonden met de "Knok" of "Vierhoek", het huidige kruispunt Kortrijkstraat - Vredestraat - Kasteelstraat - Sint-Michielstraat, en, vóór de aanleg van de Stationstraat (1873), aan de westzijde aangesloten op de Feestewegel. Tracé met losstaande bebouwing weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786.

Eind 19de eeuw is er in de straat een uitweg van de textielfabriek Baert of "Tissage Mécanique Baert-Pickery", gelegen langs de Stationstraat; na overname in 1948 door Cyrile Heytens gekend als "Tieltse Weverij" , doch omwille van zijn overlijden het jaar erna gesloten. In 1956 worden de gebouwen door het aanpalende Sint-Jozefsinstituut gekocht en, samen met enkele aanpalende huisjes, de smidse Allaert en de voormalige schoenfabriek van Vandecavey, gesloopt en vervangen door een nieuw schoolgebouw aan de noordzijde van de straat.

Noordoostelijke straatzijde met zeldzaam gaaf bewaarde eenheidsbebouwing van begin 20ste-eeuwse arbeidershuisjes (nummers 1-17); aan de overzijde, nummer 2, een bewaard 19de-eeuws arbeidershuisje. Aan noordzijde, dominerende hoogbouw van het Sint-Jozefsinstituut, opgetrokken in de jaren 1950 en thans in gebruik genomen door de Zusters van het Geloof (nummer 19). Zuidwestelijke straatgevelwand gevormd door bakstenen tuinmuur van het hoger gelegen noviciaatsgebouw dat in de jaren 1950 verkocht wordt aan de kloostergemeenschap Zusters van het Geloof (zie Stationstraat nummer 40).

 • Heemkundige Kring De Roede van Tielt, Fototheek.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 131.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 225.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 81.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel 2: twintigste eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 21, nummer 2-3, 1990, p. 54-59.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van negen arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kroonstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10800 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.