Geografisch thema

Lijkweg

ID
10804
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10804

Beschrijving

Noord-zuidgerichte landelijke weg tussen de Hoogserleistraat ten zuiden en de Nachtegaalstraat ten noorden. Vormt eertijds samen met de Hoogserlei- en de Rattestraat, de lijkweg die de Sint-Pieterskerk verbindt met het "Goed te Willecomme", gelegen in de Willekomstraat en kern van de gelijknamige heerlijkheid (zie Willekomstraat nummer 5). Het bestaan van deze weg wordt geattesteerd vanaf 1514: "Den heere van Willecomme heeft eenen vryen lyckwegh ende kerckwegh van tien voeten wyt, gaande van syn hof ter Willecomme tot in de stede van Thielt [...] ende hy vermach daerup eenen draeyboom te stellen", wat er op wijst dat de heer van Willecomme tol kon heffen op deze weg. Weg tevens gelegen in de "Berghoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Tracé weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Behouden agrarische functie met verspreide hoevebebouwing meegaand met de Vijfpachtgoenstraat.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 1032.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 101.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 226.
  • OSTYN R., Nota's bij de Willecommewandeling, s.l., s.d., p. 5.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lijkweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10804 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.