Geografisch thema

Manestraat

ID
10807
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10807

Beschrijving

Smal steegje tussen de Ieperstraat en de Kistestraat, halverwege met breder tracé en licht aflopend reliëf verder noordwaarts lopend tot aan de Keidamstraat. De benaming verwijst naar de huisnaam "De Mane" die enkele middeleeuwse panden in Tielt dragen, onder meer een herberg op de Markt (vermeld in 1480) en in de Hoogstraat (vermeld in 1635). Tracé weergegeven in het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 als doorkruising van de "Kerckencerc" en de "Huvettercerc".

Bij het kruispunt met de Kistestraat is eertijds café "De Cupido" gelegen, verbasterd tot "De Kobbekoo" waarnaar het kruispunt in de volksmond genoemd wordt.

Zuidelijk smal straatdeel met gevelwanden gevormd door zij- en achterbouwen of tuinmuren van panden in de Ieperstraat. Breder staatdeel voorzien van grotendeels aaneengesloten heterogene bebouwing, voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Nummers 13-15, restant van eenlaagsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen, vernieuwd bij nummer 13); nieuwe daklichten. Gecementeerde parementen voorzien van schijnvoegwerk; witgeschilderd bij nummer 13. Nieuw schrijnwerk in getoogde muuropeningen; luiken bij nummer 13. Aan noordzijde, verbouwde annex met garage onder bewaard zadeldak met Vlaamse pannen.
Aan noordoostzijde van de straat, appartementsgebouw van vier bouwlagen onder platte bedaking met overkragende rechte kroonlijst, daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Sokkelvormende onderbouw (natuursteen) waarboven lichtgeel bakstenen parement afgewisseld met doorlopende vensterregisters waarvan borstweringen bekleed met betonplaten.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 45.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 137.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Manestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10807 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.