Geografisch thema

Mankemerriewegel

ID
10809
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10809

Beschrijving

Haakse rechte weg aan de noordwestzijde van de Mankemerriestraat, verbonden via klein kronkelend landwegje met de Gruuthusestraat ten noordwesten. Recht tracé reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Zelfde toponiem als de Mankemerriestraat, reeds voorkomend in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645, dat wellicht wijst op een weinig rendabele ("manke") drassige bodem ("miere"). Kort vóór 1729 is er tevens een gelijknamige hofstede, later herberg, gelegen in de huidige Bergstraat, waar zie de Atlas der Buurtwegen (1847) nog enkele kleine huisjes gesitueerd worden. Tevens gelijknamige wijk in Tielt-buiten, vermeld in het landboek van 1729, met ligging in de "Poelberghoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.

Eertijds gelegen in "Gruuthuse" of "Tielt-ten-Hove", dé belangrijkste heerlijkheid van Tielt en het enige grafelijke gedecentraliseerde leenhof, opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk. De kasteelhoeve van de heren van Gruuthuse bevindt zich eertijds ten zuidwesten van de Mankemerriestraat, voorheen toegankelijk met beboomde toegangsdreef vanuit het noorden, de huidige Gruuthusestraat (zie Wakkensesteenweg nummer 16).

Behouden agrarische functie met verspreide hoevebebouwing.
Nummer 7, gerenoveerde hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie parallelle volumes van woonhuis en schuur met klein bijgebouwtje weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847). Verankerde bakstenen hoevegebouwen onder zadeldak van Vlaamse (woonhuis) en mechanische (schuur) pannen (nok loodrecht op straat) waartussen verhard erf. Woonhuis aan noordzijde, met rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk; gedichte openingen en uilengat in westzijgevel; nieuwe aanbouw aan oost- en noordzijde. Schuur aan zuidzijde met onder meer spitsbogig muurnisje in zuidzijgevel waarin O.-L.-Vrouwebeeldje; recentere parallelle aanbouw. Nieuwe bedrijfsgebouwen aan oostzijde van het erf.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 53-54.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 138.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mankemerriewegel [online], https://id.erfgoed.net/themas/10809 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.