Geografisch thema

Marialoopsesteenweg

ID
10810
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10810

Beschrijving

Steenweg gelegen in het verlengde van de Bedevaartstraat met zuidwaarts verloop naar het gehucht Marialoop (Meulebeke) alwaar aansluitend op de Marialoopplaats. Eertijds samen met de Bedevaartstraat gekend als de "Dreve naer Maerloop" (1635) of "Maerloopstrate", tevens de route waarlangs de Tieltenaren eeuwenlang naar de Meulebeekse Marialoopkapel - reeds vermeld in 1443 - op bedevaart trekken (zie Bedevaartstraat). De aanleg van de huidige steenweg dateert pas van 1879. Het toponiem "maerlope" kan wijzen op mergelgrond ("marel").

Vormt eertijds grosso modo de grens tussen de "Huffeselehoek" en de "Abeelstraathoek", twee van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten; de "Abeelstraethoek" is op het einde van de 18de - begin van de 19de eeuw ook gekend als de "Morloophouck" - zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) - of "Marialoophoek".

Aan de westzijde ervan, tussen de steenweg en de Sint-Amandstraat, is de "Marialoopkouter" of de (historische) "Hazelaarkouter" gelegen, een van de minder geprononceerde kouterruggen op het Tieltse grondgebied. Aan de oostzijde, ten zuiden van de huidige Seyntexlaan, is eertijds het voormalige bosgebied "de buschackers" gelegen, voorheen in het bezit van de heer van Gruuthuse en voor het eerst vermeld in 1615; in de loop der tijd omgezet naar akkerland (zie Bosakkerstraat).

Op de Ferrariskaart wordt het nog niet rechtgetrokken tracé met verspreide landelijke bebouwing weergegeven; aan zuidzijde doorkruist door de oost-west lopende Marialoopbeek, ook gekend als "Crommendijkbeek" - op de kaart vermeld als "Cramendyck" - die verder doorloopt op het grondgebied van Meulebeke en Oostrozebeke.
In het begin van de 20ste eeuw is langs de steenweg herberg "De Pelikaan" gelegen, uitgebaat tot 1970 en gesloopt voor de uitbreiding van de landbouwschool.

In 1961 wordt aan de oostzijde een van de oudste industriezones aangelegd, eertijds zogenaamd "Marialoop", thans gekend als het uitgestrekte "Bedrijventerrein-Zuid" met als noordgrens de Seyntexlaan. Aan de westzijde van de steenweg, ter hoogte van het bedrijventerrein, wordt in 1978 de verkaveling "Koerseplein" gerealiseerd, op de plaats van de hippodroom die in 1929 ten zuidwesten van het station wordt aangelegd en tot 1962 in gebruik is.

Lange weg met heterogene bebouwing: ten noordoosten, grootschalige bebouwing deel uitmakend van het bedrijventerrein; ten noordwesten, vrijstaande eengezinswoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw horend bij de verkaveling Koerseplein.

Zuidelijk deel met behouden agrarisch karakter en verspreide hoevebebouwing. Nummer 16, "Marialoopkouterhoeve", minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie parallelle volumes weergegeven op de Ferrariskaart; op het primitief kadasterplan (circa 1830) is tevens een bijgebouwtje (thans verdwenen) gesitueerd aan de oostzijde van het erf. In 1862 uitgebreid met bijgebouw aan de westzijde en achtzijdige rosmolen (thans verdwenen) ten noorden van het woonhuis. Omhaagd erf met centraal beboomd grasperk; bewaarde vaalt aan de inkom. Woonhuis volledig vernieuwd na de Tweede Wereldoorlog. Aan zuidzijde, verankerde bakstenen schuurstalvleugel onder zadeldak (nok evenwijdig met boerenhuis; mechanische pannen); vernieuwd dak zie datering "1931" met zwarte pannen. Aan westzijde, haaks stalgebouw onder overkragend zadeldak (Vlaamse pannen); houten laadvenster onder pannen zadeldak; getoogde staldeuren en -venstertjes. Gewijzigde (erfgevel) en gedichte (zijgevel) muuropeningen. Bakhuisje met ovenhokje en recentere bijgebouwen.

Aan de oostzijde, voormalige schoolgebouwen van "Mariënhove", het praktijkbedrijf met hoeve van de Land- en Tuinbouwschool, opgetrokken in 1955 in opdracht van het Sint-Jozefscollege en in de jaren 1960 uitgebreid, en thans in gebruik door "V.T.I. BUSO". Op hetzelfde perceel, toegankelijk via lange oprit aan de noordzijde, nummer 4, dieper gelegen eenlagig woonhuis met aangelegd voortuintje. Dubbelhuis onder mansardedak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); centraal dakvenster met trapgevel. Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van gele baksteen (banden, tandfries); plint met siercementering. Muuropeningen onder betonnen lateien en nieuw houtwerk. Lagere aanbouw achteraan.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1862/8, 1864/87, 1880/5, 1955/55.
 • BELCONSULTING NV, GNOP TIELT, Fase 1 : Visievorming Natuur en Landschap, Tielt, 1996, p. 9.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 132-134.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 95.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.
 • Landbouwleerpad, Tielt, brochure, s.d., p. 36-37.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 52, 94.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 112.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Marialoopsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10810 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.