Geografisch thema

Meulebeeksesteenweg

ID
10813
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10813

Beschrijving

Steenweg van de Kasteelstraat - ter hoogte van het kruispunt met de Holdestraat - ten noorden, met zuidwestwaarts gebogen verloop langsheen de grens van het grondgebied van Tielt richting Meulebeke, alwaar verder gezet als Tieltstraat. Tot 1948 zelfde benaming voor de Kasteelstraat.
Eertijds samen met de Kasteelstraat gekend als de oude "Kortrijkse Heirweg", een kronkelende landweg in het verlengde van de Kortrijkstraat gelegen in de "Huffeselehoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.

Tussen 1774 en 1788 wordt de steenweg naar Meulebeke hersteld en rechtgetrokken; de Ferrariskaart (1770-1778) geeft het nog niet rechtgetrokken tracé met verspreide landelijke bebouwing weer. Pas in 1829 wordt de steenweg effectief aangelegd.

In het begin van de 20ste eeuw zijn langsheen de steenweg enkele herbergen gelegen, onder meer "De Wandeling" ten zuiden van de spoorweg, en hoeve met herberg "De Nieuwe Steenweg" op de hoek met de Sint-Amandstraat; de uitbatingen zijn in de loop van de 20ste eeuw stopgezet.
In de jaren 1930, 1960 en 1970 worden moderniseringswerken uitgevoerd aan de steenweg; in 1973 wordt hierbij de hoeve met herberg "De Nieuwe Steenweg" gesloopt.

Steenweg aan de zuidzijde doorkruist door de Spoorweg Gent - De Panne; aan de oostzijde is het uitgestrekte bedrijventerrein "Huffesele" gelegen. Heterogene bebouwing van resterende hoevebouw aangevuld met voornamelijk 20ste-eeuwse losstaande eengezinswoningen, waarvan enkele kwalitatieve ontwerpen.

Nummer 46, hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie losstaande volumes in U-vormige schikking weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778), nog in zelfde configuratie op de Atlas der Buurtwegen (1847). Toegang via lange erfoprit aan de zuidoostzijde, met landweg als tweede erfoprit vanuit de Abeelstraat. Deels verhard erf met solitaire boom; ijzeren hek tussen dito pijlers aan de westelijke erftoegang; recente ronde bakstenen erfpijlers aan oostelijke toegang. Aan noordzijde, nieuw woonhuis. Aan noordoostzijde, vernieuwd bakhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen) met ovenhokje, aan weerszijden geflankeerd door bakstenen aanbouwen van half ondergrondse aardappelkelders met rondboogtoegang. Ten zuiden van het erf, parallelle stal- en schuurvleugel onder pannen zadeldak (nok loodrecht op erftoegang); langsgevels witgekalkt met gepekte plint. Stal met gedicht kelderboogvenster. Dwarsschuur met onder meer overkragende bedaking op houten kardoezen, rechthoekige poort, aanbouwen onder sleepdak en smal beeldnisje in top van noordpuntgevel. Recentere bedrijfsgebouwen.

 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 141.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 222, 228.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 24, 48, 51-52.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 123.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meulebeeksesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10813 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.