Geografisch thema

Montevalstraat

ID
10816
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10816

Beschrijving

Doodlopende straat met oplopend reliëf, geknikt tracé en haakse weg aan zuidzijde in noordoostelijke hoek van de verkaveling "Monteval", gerealiseerd vanaf 1994. Zogenaamd naar de gelijknamige historische hoeve, vermeld in een tiendenkohier uit 1650 waar sprake is van "de dreve van tGoed te Monteval", en gelegen halverwege de helling (of vallei) van de Driesstraat. De hoeve wordt afgebroken in 1992 waarna verkaveling van de bijhorende gronden. Bebouwing van losstaande eind 20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuin meegaand met de verkaveling.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 1002.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 229.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Montevalstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10816 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.