Geografisch thema

Moordhoekstraat

ID
10817
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10817

Beschrijving

Landelijke weg aan de westzijde van de Wakkensesteenweg waar de weg met gebogen tracé zowel aan noord- als aan zuidzijde aansluit; aan zuidzijde met smalle landweg (Sint-Pieterswegel) verbonden met de Sint-Pieterstraat. Reeds in 1443 wordt in een renteboek de "Moorteecke meersch" vermeld. In 1639 is er sprake van "de straete naer den Moorteecken houck". Tevens gelijknamige wijk gelegen in de "Abeelstraathoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Het landboek van 1729 vermeldt "3 bunder 115 roen meirsch, ettinghe ende nieuw busch ghenaemt den Moorthouck". Het toponiem kan wijzen op eiken gelegen in mo(o)rtel of mo(o)rter (drassige grond).

Tracé met verspreide landelijke bebouwing reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Behouden agrarische functie met hoeves waarvan enkele met verbouwd boerenhuis.

Nummer 7, voormalige hoeve gelegen langsheen de Sint-Pieterswegel, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw zie losstaande volumes weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847). In het laatste kwart van de 20ste eeuw schuur verbouwd tot taverne en bouw van nieuw woonhuis en nieuwe aardappelkelder; erf heraangelegd als parking met beboomde erftoegang. Aan noordzijde, oorspronkelijk boerenhuis waarvan het zadeldak vervangen is door platte golfplaten bedaking. Resterende eenlaagse witgekalkte en verankerde baksteenbouw met gepekte plint; rechthoekige muuropeningen onder houten lateien; deuropening in gesinterde bakstenen omlijsting met kroonlijst.

Nummers 15, 29, 19de-eeuwse hoeves met gerenoveerde woonhuizen.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 1035-1036, 1039.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 144.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 229.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moordhoekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10817 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.