Geografisch thema

Nachtegaalstraat

ID
10818
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10818

Beschrijving

Landelijke weg ten oosten van de Vijfpachtgoenstraat met elleboogvormig tracé westwaarts tot aan de grens met Egem (Pittem), alwaar verder gezet als Torhoutstraat. Zogenaamd naar een 17de-eeuwse herberg "den Nachtergael", gelegen aan de noordzijde van de straat, op het grondgebied van Egem en weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847). Tevens gelijknamige "cerc" of wijk gelegen in de "Berghoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.

Tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) met verspreide landelijke bebouwing, evenwel oostelijk deel onderbroken door het erf van de huidige hoeve nummer 8.

Behouden agrarische functie met enkele landbouwuitbatingen, waarvan de meeste met recente grootschalige bedrijfsgebouwen.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XI, Brugge, 1930, kolom 105, 112-113.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 144.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 230.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nachtegaalstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10818 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.