Geografisch thema

Ontvangerstraat

ID
10821
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10821

Beschrijving

Smal autovrij verbindingsstraatje met licht geknikt tracé tussen de Kortrijkstraat ten zuiden en de Ieperstraat ten noorden, met haaks doorsteekje aan westzijde verbonden met de Sint-Michielstraat. Vormt noordwestelijke begrenzing van de voormalige lusttuin van het herenhuis "Mulle de Terschueren", het huidige stadspark, vanaf de straat toegankelijk via een fiets- en wandelpad (zie Ieperstraat nummers 44-48).

Eertijds klein voetwegje gelegen in de "Recollectencerc", zie het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635. In 1781 krijgt de weg een bestrating. Onbebouwd tracé weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. In de tweede helft van de 19de eeuw bevindt zich aan de oostzijde van de straat een atelier met magazijn achterin de ruime tuin van het herenhuis op de zuidoostelijke hoek met de Kortrijkstraat, waar textielfabrikant Jules Wauters zich in 1869 komt vestigen. Het atelier, waar men wol scheert, wordt in de loop der tijd omgebouwd tot woonst en later gesloopt voor de bouw van het dienstencentrum "Beukenhove" (nummer 3).

In 1869 wordt aan de zuidwestzijde van de straat het "Gesticht Sint-Louis" opgericht in het lokaal van Sint-Jan-Baptist, gekend als "Pijpeschool". In 1879 wordt er de Sint-Annaschool ondergebracht, een kosteloze meisjesschool onder het beheer van de Zusters van Rollegem; in 1882 samengevoegd met de vrije betalende Sint-Godelieveschool in de Ieperstraat, vanaf dan beheerd door de Zusters Apostolinen (zie Ieperstraat nummers 32-42 en nummers 44-48).

In 1922 richten de Witte Zusters van O.-L.-Vrouw van Afrika een klooster in in een complex op de noordwestelijke hoek met de Ieperstraat en de Sint-Michielstraat. Na hun verhuis naar Herent in 1935 wordt hun woonerf, gelegen aan de westzijde van de straat, verkaveld in 45 percelen, wat aanleiding geeft tot het eerste officiële verkavelingplan van Tielt; de verkaveling wordt uiteindelijk niet in die vorm gerealiseerd (zie Ieperstraat nummers 82, 84).

Kasseibestrating in noordelijk straatdeel. Oostelijke straatwand voornamelijk gevormd door zijmuren, achterbouwen en garages van bebouwing in de Kortrijk-, Ieper- en Sint-Michielstraat.

Aan noordzijde, 19de-eeuwse overbouwde voetgangersdoorsteek vanuit de Ieperstraat (foto) met overwelving door tongewelf voorzien van imitatiebanden aan de binnenmuren. Langsheen de Ieperstraat eertijds voorzien van gepleisterde gevel in empirestijl, thans met recent verbouwde; bovenbouw aan de zijde van de Ontvangerstraat met bakstenen parement en getoogde vensters (T-ramen).

Nummers 2-4, eenlagige woonhuizen in spiegelbeeldschema onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Deels vernieuwd bakstenen parement en rechthoekige muuropeningen gevat in zwart geglazuurde betegelde omlijsting; bewaard houtwerk bij nummer 2 met horizontale roedeverdeling.

Oostzijde van de straat gekenmerkt door diensteninfrastructuur die in het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt opgetrokken, zie het dienstencentrum "Beukenhove" ten zuiden van het stadspark (1977) (nummer 3), het dagverzorgingscentrum "Huyse Kenhoft" (nummer 5) en een jeugdheem (1983) als achterbouw bij Ieperstraat nummer 80. Nummer 1, Basisschool "Sint-Michiel" daterend van 1980, thans ondergebracht in scholengemeenschap "'t Nieuwland".

Ontstaan uit de kosteloze jongensschool opgericht in 1879, later het "Sint-Michielgesticht" of Klein College (zie Kortrijkstraat nummer 59+). Speelplaats aan oostzijde afgebakend door klasvleugel van twee bouwlagen onder platte bedaking daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Aan zuidzijde, lagere haakse vleugel waarin garages.

  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 230.
  • NEYT L., Generaties Tieltenaars op de schoolbanken. Van Vlaamse en Franse kostschool tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege, 1788-1983, in De Roede van Tielt, jg. 14, nummer 2, 1983, p. 3, 43, 53.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 47, 85, 89.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 125.
  • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 88.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ontvangerstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10821 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.