Geografisch thema

Oude Kapellestraat

ID
10822
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10822

Beschrijving

Elleboogvormige straat ten oosten van de Schuiferskapelsesteenweg waarop de weg aan zuid- en noordzijde aansluit; haakse zuidelijke doorsteek naar de Ringlaan. De straat, waarvan het zuidelijk deel grosso modo de loop van de Poekebeek volgt, vormt de begrenzing van de wijk "De Haan".

Vormt eertijds samen met de Kapellestraat, de Kapellebeekwegel en een deel van de huidige Bierstraat de oude rechtstreekse verbindingsweg naar het gehucht (thans deelgemeente) Schuiferskapelle, ontstaan bij een in oorsprong 13de-eeuwse kapel beheerd door leden van familie Descuvere (cf. Schuiferskapelle). Later noordwaartse verbinding rechtgetrokken met de aanleg van de Schuiferskapelsesteenweg in 1786-1787. Door de aanleg van de Ringlaan in de jaren 1965-1971 is het tracé van de oude verbindingsweg verbroken.

Eertijds gelegen aan de noordgrens van het middeleeuwse schependom, gevormd door de Poekebeek, met zuidelijk deel als onderdeel van de grens tussen de "Hooithoek" en de "Tommehoek" en het oostelijk deel als grens tussen de "Hooithoek" en de "Elsthoek", enkele van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Tracé gedeeltelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778); volledig tracé met verspreide landelijke bebouwing op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Woon- en resterende kleinschalige agrarische functie, waarvan de bebouwing grotendeels dateert uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Nummers 6-8, haaks op de straat ingeplant bouwblok van oorspronkelijk vier boerenarbeiderhuisjes, thans omgevormd tot twee woonhuizen. Eenlaagse verankerde baksteenbouw met hoge gecementeerde plint onder zadeldak (Vlaamse pannen); nieuwe dakkapellen bij nummer 8. Gewijzigde muuropeningen bij nummer 6. Deels vernieuwd schrijnwerk. Betegeld stoepje.

Nummer 5, hoeve waarvan woonhuis met lichte art-deco-inslag van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); ondiep omhaagd voortuintje. Bakstenen lijstgevel met hoge gecementeerde plint. Geometrische gevelgeleding door onder meer witgeschilderde betonnen lateien en groot dakvenster. Nieuw schrijnwerk (kunststof); deels beglaasde deur met geometrische ijzeren hekjes. Aan westzijde, met toegang via nieuw ijzeren hek tussen betonnen pijlers, haaks op de straat ingeplante bakstenen stalvleugel met muuropeningen onder betonnen lateien.

Nummer 24, interbellumhoeve met eenlagig woonhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); voortuintje met open witgeschilderde betonnen afsluiting. Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel onder aflijnende getrapte fries; plint met siercementering. Muuropeningen onder granito lateien; bewaard houtwerk van driedelige ramen. Verhard erf toegankelijk aan westzijde met stalgebouw onder parallelle bedaking.

Nummer 63, vrijstaand woonhuis met opmerkelijke volumewerking, thans vermoedelijk leegstaand en in bouwvallige toestand. Bakstenen, deels door klimplanten overgroeid volume van twee bouwlagen met witgekalkte straat- en zijgevels onder hoog en breed zadeldak (nok loodrecht op straat; mechanische pannen) vermoedelijk na verbouwing van annexen cf. bouwsporen in achtergevel. Muurankers, onder meer X-vormig. Aflijnende dubbele overhoekse muizentandfries boven begane grond. Segmentboogopeningen met T-ramen.

Zuidelijk deel getypeerd door gekoppelde, half vrijstaande woonhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken met voortuintjes daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 231.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10822 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.