Geografisch thema

Oude Pittemstraat

ID
10823
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10823

Beschrijving

Straat in de "Stedemolenwijk" met gebogen tracé van het kruispunt Stedemolenstraat - Steenovenstraat ten oosten tot de Pittemsesteenweg ten westen, met rond punt ter hoogte van de Holdestraat.

Voorheen gekend als "Pittemstraat", die - tot de aanleg van de Pittemsesteenweg in 1765 - van oudsher de verbindingsweg is naar Pittem, gelegen is in het verlengde van de Ieperstraat en bijgevolg ook de huidige Stedemolenstraat omvat.

Eertijds gelegen in de "Huffeseelhoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Grotendeels onbebouwd tracé met meer kronkelend verloop weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778); lichte toename van verspreide bebouwing weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Vormt samen met de Monseigneur Van Hovestraat het hart van de parochie Sint-Jozef-Werkman, opgericht in 1955 als hulpparochie en vanaf 1959 zelfstandige parochie, met de in de jaren 1955-1956 gebouwde Sint-Jozefskerk op de noordwestelijke hoek met de Monseigneur Van Hovestraat (zie Monseigneur Van Hovestraat nummer 2).

Straat omzoomd door bomen. Oostelijke straatdeel enkel bebouwd aan de zuidzijde. Aan noordzijde, op de hoek met de Monseigneur Van Hovestraat, vóór de kerk gelegen grasperken (aanleg 1957) en ruim parkeerterrein (aanleg 1971), omzoomd door gesnoeide bomen. Eenheidsbebouwing meegaand met de wijk die hier gerealiseerd wordt vanaf 1958. Bouwblokken van gekoppelde eengezinswoningen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken met laag omhaagde voortuintjes. Sobere roodbakstenen lijstgevels met gespiegelde inkom gevat in licht vooruitspringende bakstenen omlijsting onder betonnen latei; segmentboogdeuren en getraliede zijlichten. Aan zuidwestzijde, gekoppelde woonhuizen van twee bouwlagen onder licht hellende bedaking.

In het uiterst westelijke straatdeel, aanvullende vrijstaande eengezinswoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 148.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 231.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Neogotische kapel

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Pittemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.