Geografisch thema

Peperstraat

ID
10827
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10827

Beschrijving

Smalle en rechte verbindingsstraat in het historisch stadscentrum tussen de Bruggestraat ten oosten en de Krommewalstraat ten westen.
Volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 vormt de straat de grens tussen de "Kerckencerc" en de "Poldercerc" met grotendeels onbebouwd tracé. Reeds in de 17de eeuw gekend onder huidige benaming; toponiem duidt wellicht op de aanwezigheid van drassige bodem ("peperradic"). Circa 1880 ook gekend als "Uilstraat", naar een (later verdwenen) herberg in de Krommewalstraat; ook nog vermeld als "Uil-Strasse" op een Duits stadsplan van 1916. Vanaf 1948 opnieuw gebruik van oorspronkelijke benaming.

Op de hoek met de Krommewalstraat bevindt zich eertijds het huis "het Steentkin", in bezit van de heerlijkheid "Willecomme".
Het stadsplan getekend door onderwijzer Edmond De Slypere van circa 1880 toont de voormalige 19de-eeuwse Sint-Godelieveschool ten noorden van de Sint-Pieterskerk, met het haaks op de Krommewalstraat ingeplante hoofdgebouw (zie Krommewalstraat nummer 1). In 1908 wordt het complex uitgebreid met een kleine kapel aan de Kerkstraat (zie Kerkstraat nummer 13) en een grote kapelvleugel aan de zuidzijde van de Peperstraat (zie nummers 6-8). Laatstgenoemde wordt verbouwd in de jaren 1970 voor de inrichting van de vrije gemengde Sint-Pietersschool, ontstaan uit de afdelingen Bijzonder Lager Onderwijs van het college in de Kortrijkstraat (zie Kortrijkstraat nummers 59, +59) en van de kloosterschool "Regina Pacis" in de Ieperstraat (zie Ieperstraat nummers 32-42).

Op de noordelijke hoek met de Krommewalstraat wordt sinds 1895 het Sint-Rochusklooster ondergebracht, overgenomen in 1937-1938 door de Zusters van het Geloof die aan de oostzijde ervan een nieuwbouw laten optrekken voor de materniteit "Ave Maria" (zie nummer 13), in 1980 ondergebracht in het nabijgelegen Sint-Andriesziekenhuis (zie Krommewalstraat nummers 7-9, 11).

Eind 19de - begin 20ste eeuw is aan het westeinde van de straat café "Royal" gelegen, uitgebaat tot 1906.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lopen diverse gebouwen in de straat schade op, onder meer het Sint-Rochusgesticht, de materniteit en het huisje van de Parochiale Werken.

Heterogene 20ste-eeuwse rijbebouwing van een tot twee bouwlagen, onder meer enkele achterbouwen en garages van panden in de Krommewal- en Bruggestraat.

Nummers 6-8, leegstaand complex, voorheen P.M.S.-centrum en Sint-Pietersschool, beide ondergebracht in de (herbouwde) grote kapelvleugel van 1908, uitbreiding bij de voormalige 19de-eeuwse Sint-Godelieveschool. De school voor Bijzonder Lager Onderwijs is recent overgebracht naar de Oude Pittemstraat/ Monseigneur Van Hovestraat.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 597.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XV, Brugge, 1934, kolom 1127.
 • DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nummer 151.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 154.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 232.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nummer 3, 2002, p. 114.
 • MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 85.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 71, 123.
 • RAVYTS K.; STRUYVE P., Het Tieltse 1940-1945, Bedreigd Bezet Bevrijd, Tielt, 1995, p. 38-39, 47.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 131.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Kloostergebouw van de Zusters van het Geloof

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Peperstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10827 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.