Geografisch thema

Pontweg

ID
10833
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10833

Beschrijving

Weg ten noorden van de Sint-Janstraat die vertrekt van zowel het kruispunt aan de Europalaan als aan de Euromarktlaan en ter hoogte van de Rozenboomlaan samenkomt in kort recht noordelijk deel tot aan de Ringlaan. Is een samenvoeging uit 1969 van de Pontweg, voor het eerst vermeld in 1478, en de Pontstraat, voor het eerst vermeld in 1564. Laatstgenoemde is in de 17de eeuw gekend als "Kapelleweg" . Wegens sterk aflopend reliëf ook wel "Legestraete" genoemd. Huidige benaming vermoedelijk naar een vroegere overzetplaats aan de Poekebeek.

Grotendeels onbebouwd tracé weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). De Pontstraat vormt eertijds gedeeltelijk de begrenzing tussen de "Hooithoek" en de "Elsthoek", twee van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.

Vormt thans hoofdas van de in 1971 gerealiseerde "Rozeboomwijk" ten noordoosten van het stadscentrum, zogenaamd naar de herberg "De Roozenboom", eertijds gelegen aan de noordzijde van de Sint-Janstraat en vermeld op de Atlas der Buurtwegen (1847) (zie ook Euromarktlaan).

In het begin van de 19de eeuw is langs de weg de "Kalandermolen" gelegen met "looghuis" en ververij, waarvan thans nog het woonhuis bewaard is (zie nummer 62). In 1844 wordt op de hoek met de Sint-Janstraat een stenen graan- en oliewindmolen opgericht, de molen "Braet", later uitgebreid met elektrische maalderij; beide gesloopt in 2006 (zie Sint-Janstraat). In het tweede kwart van de 20ste eeuw is op de hoek met de Tramstraat herberg "De Vlaamse Duif" gelegen, gesloopt in 1975 bij modernisering van de weg.

Huidige bebouwing grotendeels bestaande uit rijwoningen of losstaande eengezinswoningen met al dan niet omhaagde (voor-)tuinen, meegaand met de verkaveling uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer enkele kwalitatieve realisaties van naoorlogse architectuur. Enkele restanten van eenlaagsbebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw voornamelijk geconcentreerd aan de zuidwestzijde.

Nummers 37-43, eenlaagswoningen met deels verharde voortuintjes grotendeels voorzien van betonnen afsluitingen; nummer 43 verbouwd. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen), nummers 39-41 met geschilderd (nummer 41, gecementeerd) parement, nummers 37-39 afgelijnd door overhoekse baksteenfries. Getoogde muuropeningen, bij nummers 37-39 met bewaard geschilderd houtwerk (T-ramen) en deels beglaasde deur met ijzeren hekjes en bovenlicht.

Nummers 11-13, samenstel van twee eenlaagswoningen met ondiepe voortuintjes, opgetrokken volgens kadaster in 1924.
Half vrijstaande, verankerde baksteenbouw onder mansardedak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); dakkapellen. Parement voorzien van siercementering, meer uitgesproken bij nummer 13 (banden). Bewaard schuifraam bij nummer 11.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 2, 1924/15.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 1009-1010, 1012.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. s.p.
 • HOLEMANS H., Windmolens te Tielt, in Ons Molenheem, 2002, nummer 4, p. 58.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 233.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 21, 89, 93.
 • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 135.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Drie dorpswoningen

 • Omvat
  Ensemble van dorpswoningen

 • Omvat
  Kubistische villa

 • Omvat
  Looghuis bij de Kalandermolen

 • Omvat
  Vrijstaande villa

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pontweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10833 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.