Geografisch thema

Putterijstraat

ID
10834
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10834

Beschrijving

Lange landelijke weg ten zuidoosten van het grondgebied van Tielt die vanaf de Wakkensesteenweg ter hoogte van de Sint-Martenstraat, westwaarts doorloopt op het grondgebied van Dentergem als Marialoopstraat en waarvan het oostdeel de grens vormt tussen beide gemeenten. Benaming vermoedelijk naar het veelvuldig voorkomen van waterputten en -kuilen in de laaggelegen landerijen aan de zuidflank van de Poelberg. Tevens gelijknamige waterloop te Tielt. Tracé met verspreide landelijke bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Eertijds gelegen in de "Poelberghoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.

In het begin van de 20ste eeuw zijn hier enkele herbergen gelegen, onder meer "De Truweel" en "A La Belle-Vue" op de hoek met de Wakkensesteenweg, waarvan thans de uitbatingen zijn stopgezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt door een Duitse luchtaanval de hoeve van Jules D'Huyvettere gebombardeerd (zie nummer 42). Een klein deel van de weg aan de oostzijde is onderdeel van de zuidelijke begrenzing van de ankerplaats "Poelbergmolen" opgenomen in de Landschapsatlas en van het dorpsgezicht "Omgeving van de Poelbergmolen" (M.B. 23/07/1993). Gedeeltelijk bewaarde agrarische functie met verspreide hoeves met losstaande bestanddelen; tevens boomkwekerij. Aanvullende bebouwing daterend uit het interbellum; tevens losstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Nummer 10, hoeve met heraangelegd omhaagd erf met parallelle verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Eenlagig woonhuis met muuropeningen onder segmentboogstrek of onder rechte betonnen latei; nieuw schrijnwerk. Muurnisje met getrapte witbakstenen omlijsting waarin beeldje van Heilig Hart. Lage aanbouw aan erfzijde. Achterliggende schuurstalvleugel met onder meer segmentboogdeurtjes, poort onder rechte latei, aanbouw onder sleepdak aan erfzijde en recente beplankte overkapping op betonnen pijlers. Nummer 16/Bergstraat, hoeve gelegen op een site waarvan de bebouwing wordt weergegeven op de Ferrariskaart. Eenlagig 20ste-eeuws woonhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Gecementeerde en verankerde straatgevel met deels gewijzigde muuropeningen en nieuw schrijnwerk.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen - Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 233.
 • MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 108-109.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 135, 177.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Nood

 • Omvat
  Vrijstaande dorpswoning

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Putterijstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.