Geografisch thema

Ruiseleedsesteenweg (Tielt)

ID
10841
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10841

Beschrijving

Brede steenweg vanaf het kruispunt van de Sint-Janstraat - Ringlaan met noordoostwaarts verloop over het grondgebied van Kanegem richting Ruiselede.
Eertijds gelegen in de "Tommehoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. De weg is in de 17de en 18de eeuw nog van secundair belang, cf. vermelding "den wech van Thielt naer den ouden wal" op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (ca. 1600), en "straete aen den houden wal" in het landboek Kanegem van 1762 (kaart 13de kanton). De site "den Ouden Wal" is vermoedelijk een castrale motte uit de 12de eeuw op de grens van Kanegem en Ruiselede (cf. Kanegem, Ruiseleedsesteenweg), naar verluidt eertijds verbonden door een onderaardse gang met het huis "Sinte Laureijns" op de zuidelijke hoek van de Kerkstraat en de Bruggestraat, in de 19de eeuw gekend als herberg "Sint-Laureins op de Rooster" of gasthof "de Rooster".
Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de weg met meer kronkelend tracé en verspreide hoevebouw weergegeven, pas ca. 1840 grotendeels op het bestaande tracé aangelegd als steenweg waarbij o.m. enkele bochten worden rechtgetrokken. In de Atlas der Buurtwegen (1847) wordt de steenweg "Route de Thielt à Ruysselede" of "Route de Thielt à Eecloo" genoemd. Tot 1979 wordt de benaming "Rijksweg" gebruikt.
Volgens de herbergentelling van 1807 zijn de herbergen "Le Navet", "Lottenburg", "Biesgat" en "Le Malgré" of "Den Ondank" gelegen langs de steenweg.
Tevens worden er langs de steenweg drie kleine woonkernen gesitueerd op het grondgebied van Tielt, m.n. de wijk "Boekboom", vermeld op de Ferrariskaart (cf. Boekboomstraat). Hier wordt in 1833 op de noordoostelijke hoek met de Groenestraat een klein schoolgebouw met woning opgetrokken, de basis voor het klooster van de Zusters van het Geloof, gesticht in 1840 (cf. nr. 42), waarnaar de wijk "'t Gelove" genoemd wordt. Het complex wordt later nog verbouwd en uitgebreid, o.m. met een neogotische kapel in 1892-1893. Tevens is er de wijk "Den Ondank" aan de grens met Kanegem naar de gelijknamige herberg met bijhorende tramhalte voor de in 1886 in gebruik genomen tramlijn Tielt -Ruiselede - Aalter.
Ook op het einde 19de eeuw - begin 20ste eeuw zijn er enkele herbergen gelegen langs de steenweg, o.m. "De Wildeman", "El Parador", "Den Tram", "Den Boer", "De Wandeling" en "Den Ondank" (cf. nr. 85), waarvan de meeste uitbatingen in de loop van de 20ste eeuw zijn stopgezet.
Heterogene bebouwing van resterende vnl. 19de- en 20ste-eeuwse hoevebebouwing, aangevuld door losstaande eengezinswoningen in tuin daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, o.m. nrs. 5 en 9, witgeschilderde villa's in landelijke stijl.
Nr. 49, voormalige hoeve "Braeckeveld" gelegen rechtover het klooster van de Zusters van het Geloof, in 1844 bij de intrede van dochter Marie-Thérèse Braeckeveld gevoegd bij de kloostereigendommen waarbij het woonhuis als leerschool wordt gebruikt. Huidige gebouwen nog door de kloosterlingen in gebruik als o.m. berg- en autostandplaats met voorliggend parkeerterrein; klein aangelegd voortuintje met o.m. moestuin en staakkapelletje. De site klimt minimaal op tot de tweede helft van de 19de eeuw cf. twee losstaande volumes weergegeven op de Ferrariskaart; op de Atlas der Buurtwegen meerdere bestanddelen weergegeven. Woonhuis aan de straat verdwenen bij de verbreding van de steenweg. Naar verluidt wordt in 1888 de houten schuur verplaatst voor de bouw van een nieuwe schuur in 1894. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen) met oostelijke aanbouw onder sleepdak. Dwarsschuur met korfboogpoort, segmentbogige stalvensters en -deurtjes; asemgaten. Aan zuid- en westzijde, recentere bijgebouwen waarin garages. De achterliggende bewaarde boomgaard wordt naar verluidt verkaveld.
Nr. 25, hoeve met omhaagd erf, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. losstaande bestanddelen weergegeven op de Atlas der Buurtwegen, waarvan het woonhuis in het tweede kwart van de 20ste eeuw aangepast of nieuw opgetrokken is. Eenlaagse verankerde baksteenbouw met aflijnende fries onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; dubbel gegolfde mechanische pannen). Gecementeerde en van schijnvoegwerk voorziene zijgevel. Muuropeningen onder witgeschilderde betonnen latei; deur onder korte rechte luifel; nieuw schrijnwerk en nieuwe luiken. Recentere nutsgebouwen.
Nr. 60, voormalig klein hoevetje met omhaagd erf waarvan het volume reeds voorkomt op de Atlas der Buurtwegen, thans in gebruik als bijgebouw. Gecementeerde en witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen; poort onder houten latei in zijgevel.
Nr. 30, hoeve met nieuw woonhuis, bewaarde stal en restanten van varkensstal.
Nr. 41, interbellumhoeve aan kleine slag ten westen van de Boekboomstraat, met erftoegang via ijzeren hek. Bakstenen woonhuis onder mansardedak (nok loodrecht op straat; mechanische pannen); rechthoekige muuropeningen onder witgeschilderde betonnen latei; in zijgevel, klein gevelkapelletje met O.-L.-Vrouwebeeld met Kind. Aanpalende lagere stal omgevormd tot deel van de woonst.
Nr. 62, schuin ten opzichte van de rooilijn ingeplant woonhuis met deels verharde voortuin, daterend uit ca. het tweede kwart van de 20ste eeuw. Eenlaagsbouw met roodbakstenen parement en gebruik van gele baksteen voor banden en getrapte fries onder zadeldak (mechanische pannen); gecementeerde plint. Sierankers. Muuropeningen onder ijzeren I-profielen met rozetbouten waarboven ontlastingsboog. Dakvenster onder zadeldakje. Nieuwe garage links.

BUYCK J., De herbergentelling van 1807 in Tielt, in De Roede van Tielt, jg. 30, nr. 3-4, 1999, p. 87-88.
DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nrs. 142-143.
Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 168.
VANNESTE R., De oude wal, in De Roede van Tielt, jg. 2, nr. 2, 1971, p. 39-42.
VANRENTERGHEM B., De Congregatie van de Zusters van t' Geloof, Bakermat in Tielt, verspreiding en evolutie, onuitgegeven studie, 2000-2001, p. 36.
VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nr. 2-3-4, 1980, p. 142-144.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Gekoppelde boerenarbeidershuizen

 • Omvat
  Herberg Den Ondank

 • Omvat
  Hoeve 't Lijsterhof

 • Omvat
  Hoeve 't Stocktbos

 • Omvat
  Klooster- en schoolcomplex van de zusters van het Geloof

 • Is deel van
  Tielt

 • Is gerelateerd aan
  Ruiseleedsesteenweg (Kanegem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ruiseleedsesteenweg (Tielt) [online] https://id.erfgoed.net/themas/10841 (Geraadpleegd op 15-05-2021)