Geografisch thema

Schependomstraat

ID
10842
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10842

Beschrijving

Straat die de Deken Darraslaan ten zuiden verbindt met de Keidamstraat ten noorden. Tot voor de Tweede Wereldoorlog "Cupidostraat" genoemd, naar café "De Cupido" aan het kruispunt van de Kistestraat en de Manestraat, later verbasterd tot "De Kobbekoo" waarnaar zowel het kruispunt als de huidige Schependomstraat in de volksmond genoemd worden. Op het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) wordt de benaming "Schependomstraatje" gebruikt voor de huidige Keidamstraat, dan nog een voetweg. Het noordelijke deel van de Volderstraat, tussen de Deken Darraslaan en de Stedemolenstraat, tot 1948 eveneens gekend als Schependomstraat.

Zogenaamd naar de kern van de middeleeuwse stad of Tielt-binnen, waarvan de straat samen met de Volderstraat tot 1794 de westgrens vormt; volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 meer bepaald de westgrens van de "Kerckencerc".

In 1838-1839 wordt door deken Joannes Darras een ouderlingentehuis - later uitgebreid met weeshuis - opgericht op de zuidoostelijke hoek met de Deken Darraslaan (zie Deken Darraslaan). Dit complex wordt gesloopt in de jaren 1971-1972 (weeshuis) en de jaren 1990 (rusthuis-hospitaal) voor de bouw van het nieuwe O.C.M.W.-complex met administratief centrum, Rust- en Verzorgingstehuis (nummer 4/ Deken Darraslaan nummer 17) en serviceflats (zie Deken Darraslaan nummer 19) in 1993-1994.

Aan de zuidwestzijde van de straat, gelegen achter een hoge bakstenen muur, openluchtkerkje of -kapel in klein parkje, recent aangelegd en grosso modo opgericht op de plaats van de neogotische kapel eertijds geïntegreerd in het voormalige rusthuis-hospitaal (zie Deken Darraslaan).
Vermelde dienstenfuncties geconcentreerd aan de westzijde van de straat, uitgebreid met centraal vrijstaand wooncomplex van drie bouwlagen met terugwijkende en gebogen dakverdieping opgericht in 2006 door de Tieltse Bouwmaatschappij.

In de jaren 1990 wordt het enige restant van landelijke bebouwing gesloopt voor de uitbreiding van het terrein van het rusthuis, met name "hoevetje Poma", een witgekalkte eenlaagsbouw onder zadeldak van Vlaamse pannen, in oorsprong een driewoonst.

Aan de oostzijde van de straat, al dan niet aaneengesloten bebouwing daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummers 13-19/ Kistestraat nummers 32-48, eenheidsbebouwing van sociale woningen opgetrokken door de Tieltse bouwmaatschappij in 1956. Gekoppelde bebouwing van eenlaagse breedhuizen onder pannen zadeldak gevat tussen woonhuizen onder haakse pannen bedaking met hoge straatpuntgevels voorzien van getrapte schouderstukken en steunberen; klimmende dakkapellen; bakstenen parement met donkere baksteen voor plint en spiegelboogvormige deuromlijsting.

  • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, Fotoarchief.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1955/96.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 171.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 236.
  • MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 62-63.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 39.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schependomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10842 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.