Geografisch thema

Sint-Martenstraat

ID
10847
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10847

Beschrijving

Kronkelende weg in het zuiden van het grondgebied van Tielt, als smalle landweg vanaf de westzijde van de Wakkensesteenweg met zuidwestwaarts verloop tot aan de Sint-Amandstraat; de bebouwing aan de zuidzijde van de Sint-Pieterswegel en langs de Sint-Pieterstraat gaat met deze straat mee. Zogenaamd naar de Franse heilige en bisschop van Tours.

Eertijds gelegen in de "Abeelstraathoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten. Tracé met stenen brugje over de Marialoopbeek weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778); verspreide landelijke bebouwing beperkt tot de Sint-Pieterstraat en de Sint-Pieterswegel, laatstgenoemde met nog onduidelijk tracé. Vermeld als dusdanig op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Bewaard agrarisch karakter met hoevebebouwing waarvan de - thans veelal verbouwde - losstaande bestanddelen worden weergegeven op de Ferrariskaart.

Nummer 2, dieper gelegen verbouwde hoeve met haakse erftoegang, gekend als "'t Hof ter Gallileen" waarvan de benaming zou verwijzen naar een Gents klooster. De hoeve gaat terug op een leengoed te Tielt-buiten, voor het eerst vermeld in een leenboek van 1636 van de heerlijkheid "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", het leenhof van Tielt opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk.

Nummer 6, gerenoveerde hoeve gelegen ten zuiden van de Sint-Pieterstraat, toegankelijk via nieuwe bakstenen pijlers met ijzeren hek en lange erfoprit. Sterk gerenoveerd woonhuis en bewaarde parallelle verankerde schuurstalvleugel, beide onder pannen zadeldak (woonhuis: nieuwe dakvlakvensters); recentere nutsgebouwen onder meer grote loods parallel aan westzijde, kleine haakse stal aan noordzijde en nieuw pijlerkapelletje.

Nummer 9, hoeve gelegen ten noorden van de Sint-Pieterstraat waarvan het erf met bewaarde poel en ijzeren toegangshek. Volgens kadaster wordt het woonhuis in 1863 gedeeltelijk herbouwd en wordt een kleine aanbouw aan de schuur afgebroken. In de loop der tijd worden de kleine bijgebouwen en het bakhuis gesloopt en vervangen door recentere nutsgebouwen. Eenlagig boerenhuis op zwartbakstenen plint onder zadeldak (golfplaten); beluikte muuropeningen met nieuw houtwerk.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1864/91.
 • Bescherming van het landelijk cultuurpatrimonium, in Info Tielt, jg. 3, nummer 2, 1974, p. 47.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IV, Brugge, 1924, kolom 405.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIV, Brugge, 1933, kolom 540-541.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 238.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nummer 3, 2002, p. 132.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapelletje

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Martenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10847 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.