Geografisch thema

Steenstraat

ID
10855
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10855

Beschrijving

Straat van de Kortrijkstraat ten noorden met zuidwaarts verloop tot de Grote Hulststraat - Vredestraat ten zuiden. Eertijds onderdeel van de Stoktmolenstraat, de benaming die thans enkel gebruikt wordt voor de straat met zuidwaarts verloop vanaf het kruispunt Vredestraat - Grote Hulststraat. Samen met de Stoktmolenstraat op het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) vermeld als het "Casernestraettien", verwijzend naar de hier gevestigde volkse buurt "De Kazeirns". Het noordelijk deel - huidige Steenstraat - wordt later "Sterrestraat" genoemd naar de afspanning "De Sterre" met paardenstallen en een koer voor koetsen op de hoek met de Kortrijkstraat, uitgebaat tot circa 1925 en naderhand gesloopt. Huidige benaming sinds de fusie omwille van dubbelgebruik met een straatnaam in Aarsele, naar herberg "'t Steentje" gelegen op de hoek van de Stoktmolenstraat en de Grote Hulststraat en uitgebaat tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. De naam "Steenstraetje" dient voorheen om het zuidelijk deel van de Hoogstraat, vanaf de Karnemelkstraat, aan te duiden, eertijds een voetweg die leidt naar de "Kleine Hulst" (zie Hoogstraat).
Oorspronkelijk een aarden wegeltje dat vanaf de Kortrijkstraat zuidwaarts leidt naar het "Stoktgebied", Tielts eerste "industriezone" waar zich naast vier molens ook vier steenovens bevinden, door de stad gebouwd in het begin van de 15de eeuw (zie Stoktmolenstraat). Dit gebied wordt omwille van plaatsgebrek bij het schependom gevoegd na goedkeuring door Keizer Karel in 1550.

Volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 gelegen in de "Raemcerc". Het onbebouwd tracé wordt weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. Maakt samen met het noordoostelijke deel van de Kortrijkstraat deel uit van de primitieve noord-zuidas die de Markt verbindt met de in 1788 rechtgetrokken steenweg naar Wakken, weergegeven op een ontwerp van landmeter A. Lefebvre met barrière aan de noordzijde.

De bebouwing van het blok tussen de Steenstraat (westzijde), de Oude Stationstraat en de Grote Hulststraat behoort eertijds tot de Kortrijkstraat.
In het begin van de 20ste eeuw wordt in het kadaster op een groot terrein langsheen de westzijde van het toenmalige "Kazernestraatje" een park weergegeven met een nutsgebouw in eigendom van bloemist Emiel Van Daele. Tevens zijn in die periode in de straat enkele arbeidershuizen gelegen die later verkocht worden aan Robrecht Van Daele, een schoenfabrikant wiens fabriek "Irisa" sinds 1927 in de straat is gevestigd tot de sluiting ervan in 1951. In de jaren 1930 laat hij in de straat zowel zijn woonhuis optrekken (zie nummer 13) als enkele werkmanshuizen voor de schoenmakers tewerkgesteld in zijn fabriek (zie nummers 35-41). In 1938 wordt de oorspronkelijk smalle wegel verbreed tot het huidig straattracé.
In 1947 wordt in de straat de wasserij "De Ster" opgericht door Gerard Dobbels uit Meulebeke, een wasbedrijf met zelfwasserij, strijkinrichting en water uit eigen boorputten. In 1951 brengt de vennootschap "De Gryse & Nemegheer" (zie Deken Darraslaan, Kasteelstraat) haar textielfabriek over naar de leegstaande bedrijfsgebouwen van de schoenfabriek "Irisa" onder de naam "Stella p.v.b.a". De weverij specialiseert zich in de productie van kledingstoffen voor vrouwelijke kloosterorden. Na de sluiting van de fabriek in 1954 vestigt Julien Nemegheer zich opnieuw in de Kasteelstraat met een zaak onder de nieuwe naam "Negrotex".

Voornamelijk woonfunctie; basisbebouwing daterend uit het interbellum.

Nummers 35-37, 39-41, werkmanshuizen voor schoenmakers in de fabriek van Robrecht Van Daele opgetrokken volgens kadaster in 1932 (nummers 35-37) en 1933 (nummers 39-41). Verankerde baksteenbouw, nummer 37 voorzien van art-decogetinte (sier-) cementering, van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedak (nok loodrecht op straat; mechanische pannen). Nummers 35-37 met rechthoekige muuropeningen, bij nummer 35 onder witgeschilderde betonnen lateien. Kleine zoldervenstertjes in top van puntgevels (nummer 35: oculus). Nummers 39-41 met getoogde muuropeningen onder strek. Nieuw schrijnwerk.

Nummer 31, enkelhuis van twee bouwlagen met nieuw bepleisterde en geschilderde lijstgevel onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen in vlak gepleisterde omlijstingen. Bewaarde deur met rechthoekig bovenlicht en beglazing voorzien van ijzeren hekwerk; idem voor klein zijlicht. Klein kapelletje bevestigd aan de gevel.

Nummers 49-51, samenstel van twee woonhuizen in repeterend schema, gebouwd volgens kadaster in 1938. Enkelhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; zwart geglazuurde mechanische pannen). Brede, licht uitkragende venstertravee op bovenverdieping doorgetrokken tot boven de (vernieuwde) gootlijst als breed dakvenster onder plat dak. Parement in gele siersteen doorbroken door gebruik van granito voor banden en bovenlijst van drieledig venster in tweede bouwlaag, niet meer zichtbaar door nieuwe rolluikkasten bij nummer 51. Verdiepte inkom onder korte luifel in granito waarboven smal bovenlicht. Nieuw schrijnwerk.

Nummers 33 en 43, interbellumpanden met parement van gele en rode baksteen, rechthoekige muuropeningen onder doorlopende banden in granito; deur onder korte luifel waarboven rechthoekig bovenlicht, bij nummer 43 met bewaarde horizontale roedeverdeling.

Aanvullende bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 4, "Residentie ter Sterre", appartementsgebouw van drie bouwlagen met terugwijkende dakverdieping daterend uit het derde kwart van de 20ste eeuw, getypeerd door onder meer parement in witte siersteen, brede beglaasde bovenerkers met aansluitend in het volume ingewerkte zijbalkons voorzien van eenvoudige ijzeren leuning; puilijst bekleed met natuurstenen platen; verdiepte rechthoekige inkom.

Nummer 12, voormalig kantoorgebouw en telefooncentrale van de "Regie voor Telefonie en Telegrafie" (R.T.T) gebouwd in 1961. Complex van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat). Bakstenen parement met smalle muuropeningen gevat in licht verdiepte spaarvelden. Brede toegangstravee met beglaasde vleugeldeur en gestileerde koperen handgrepen waarboven vierdelig venster voorzien van buisleuningbalkon. Op rechterhoekpenant, natuurstenen trapeziumvormige steen met logo van de RTT.

Nummer 42, "Vrije BuSo-school De Ster", klein schoolcomplex van twee bouwlagen onder platte bedaking daterend uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Roodbakstenen parement met rechthoekige klasvensters, alternerend op bovenverdieping onder brede betonnen lijst. Rechts, uitgespaarde hoek voor brede toegang.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1904/43, 1932/76, 1933/87, 1938/70, 1961/134.
 • Dekreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, in Info Tielt, nummer 1, 1978, p. 19.
 • Dit is West-Vlaanderen, deel 3, Brugge, 1962, p. 1869.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 189-190.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 240.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 58.
 • OSTYN R., Stadsplan en landboek van Tielt-binnen of het aanzien van Tielt omstreeks 1635, in De Roede van Tielt, jg. 23, nummer 1, 1992, p. 11.
 • MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 14-17.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 49.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel 2: twintigste eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 21, nummer 2-3, 1990, p. 49, 82-83.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.