Geografisch thema

Stokerijstraat

ID
10856
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10856

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Wingensesteenweg ten westen en de Schuiferskapelsesteenweg ten oosten, met haaks zuidelijk deel tot aan de Ringlaan. Dit zuidelijk deel behoort eertijds tot de Kapellestraat en wordt door de aanleg van de Ringlaan in de jaren 1965-1971 ervan afgesneden; hierdoor verliest de Kapellestraat tevens haar functie als verbindingsweg naar Schuiferskapelle. Huidige benaming naar een vermoedelijk nabijgelegen jeneverstokerij. Tracé ten noorden van de Poekebeek met weergave op de Atlas der Buurtwegen (1847) van voornamelijk bebouwing aan de noordzijde met ten zuidwesten van de straat vermelding en weergave van herberg "De Kom".

In 1908 wordt nabij de volkse buurt "De Kom" een houten 250 m lange, niet overdekte velodroom aangelegd op initiatief van Antoon Eelbode, waarmee hij de verkoop van fietsen in zijn handelszaak aan de Tramstraat wil verhogen. Hij betrekt hierbij ijzerhandelaar Joseph De Fuster (zie Hulstplein nummer 10). De velodroom is gelegen achter de huizenrij op de noordoostelijke hoek met de Schuiferskapelsesteenweg, eveneens in eigendom van Anton Eelbode, ten zuiden van de tramroute en ten oosten van een aarden wegje. Reeds in het begin van de Eerste Wereldoorlog laat Eelbode de velodroom afbreken om te voorkomen dat de bezetter de belangrijke hoeveelheid hout zou opeisen. In het begin van de 20ste eeuw zijn langsheen de straat enkele herbergen gelegen, onder meer "In Schuiferskapelle", "De Jager", "De Velodroom", "Het Sportplein", "De Hippodrome", "De Velo", "De Vlaamsche Leeuw" en "St. Cecilia", beide laatstgenoemde op de hoek met respectievelijk de vroegere Kapellestraat en de Oude Kapellestraat en gesloopt in 1972 voor de heraanleg van de weg; de uitbatingen worden in de loop van de 20ste eeuw stopgezet.

Rij- en losstaande 20ste-eeuwse bebouwing; woonfunctie.

Resterende eenlaagsbebouwing van arbeidershuizen daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, thans veelal gerenoveerd of verbouwd. Nummers 4 en 8, dubbelhuizen met gecementeerd parement onder zadeldak (nummer 4: Vlaamse pannen); verdwenen luiken van getoogde muuropeningen; bewaarde duimen. Nummer 6, smal huisje van twee traveeën met witgeschilderd bakstenen parement onder zadeldak (mechanische pannen) met hogere nok; rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk. Nummer 34, dubbelhuis onder zadeldak (mechanische pannen) met bewaard witgeschilderd houtwerk van T-ramen met grote roedeverdeling; luiken met figuratieve klemmen. Nummers 62-64, baksteenbouw van telkens twee traveeën onder mansardedak (mechanische pannen); nieuwe daklichten.

Sierankers in rozetvorm. Getoogde muuropeningen onder strek thans onder witgeschilderde betonnen lateien. Zelfde lateien bij nummer 9, half vrijstaand gerenoveerd woonhuis met verankerde bakstenen straatgevel en plint met siercementering onder zadeldak (Vlaamse pannen); nieuwe dakvlakvensters. Nieuw schrijnwerk en dito luiken.

Enkele haaks op de straat ingeplante eenlaagswoningen: nummers 36-38, toegankelijk via steegje links van nummer 40; nummer 37 met muuropeningen onder witgeschilderde betonnen lateien; nummer 54, dubbelhuis met gecementeerd en geschilderd parement onder mansardedak (mechanische pannen) met nieuwe dakvlakvensters.

Nummers 23-25, woonhuizen in spiegelbeeldschema, volgens bouwsporen oorspronkelijk eenlagig en in de loop van de 20ste eeuw verhoogd met dakverdieping. Gewijzigde en gedichte (zijgevel) muuropeningen.

Aanvullende bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer nummer 16, vrijstaande eengezinswoning. Aan zuidzijde, enkele woonhuizen in typerende naoorlogse stijl, zie voorzien van puntgevels, roodbakstenen parement en simili-omlijstingen.

  • DE GRYSE P., De Tieltse Velodroom (1909-1912 of 1914), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 1, 1987, p. 2-19.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 240.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 170-172.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stokerijstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10856 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.