Geografisch thema

Stoopsmolenweg

ID
10858
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10858

Beschrijving

Smal verbindingswegje tussen de Felix D'hoopstraat ten zuidwesten en de Ringlaan ten noordoosten. Eertijds reeds gekend onder deze benaming, doch tijdelijk (tot 1979) onderdeel van de Felix D'hoopstraat. Zogenaamd naar de "Stoops molen", de houten graanwindmolen van François Destoop die in de eerste helft van de 19de eeuw is opgetrokken aan de oostzijde van de hoek met de Felix D'hoopstraat en gesloopt wordt in 1891; vermoedelijk is het molenaarshuis nog bewaard (zie Felix D'hoopstraat nummer 132). Weg voorheen gelegen in de "Haaghoek", een van de prekadastrale indelingen van Tielt-buiten volgens het eerste landboek van 1645. Vormt eertijds tevens het begin van de - thans verdwenen - Kanegemwegel die de Felix D'hoopstraat verbindt met de Kanegemstraat langsheen het tracé van onder meer de huidige Zegerstraat. Zowel de molen als het tracé van de toenmalige Kanegemwegel worden weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Enkele eenlaagswoningen daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummer 8, dubbelhuis met ondiep voortuintje. Verankerde bakstenen gevel en aflijnende tandfries onder zadeldak (mechanische pannen); hoge gecementeerde plint; muuropeningen onder betonnen lateien. Aanvullende bebouwing van vrijstaande eengezinswoningen in tuin uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 2, 1938/14.
 • Dekreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, in Info Tielt, nummer 1, 1978, p. 19.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 192.
 • HOLEMANS H., Windmolens te Tielt, in Ons Molenheem, 2002, nummer 4, p. 58.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 240.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 106.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stoopsmolenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10858 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.