Geografisch thema

Torhoutstraat

ID
10859
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10859

Beschrijving

Landelijke weg gelegen op de grens met Egem (Pittem) waar de bebouwing aan de noordzijde gelegen is, vanaf de Nachtegaalstraat met zuidwestwaarts verloop tot de overgang Egemsesteenweg - Turkeijensteenweg (Egem).

Eerste vermelding van de "thorout straete" in een ommeloper van 1649. Eertijds deel van de oude verbindingsweg naar Torhout en gelegen in de "Berghoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen volgens het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645. Tracé met verspreide landelijke bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Ten zuiden ervan is de wijk "Nachtegaal" gelegen, zogenaamd naar de 17de-eeuwse herberg "den Nachtergael" gelegen aan de noordzijde van de straat op het grondgebied van Egem, weergegeven en vermeld op de Atlas der Buurtwegen (1847).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XV, Brugge, 1934, kolom 879.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 242.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Bungalow

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Torhoutstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10859 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.