Geografisch thema

Volderstraat

ID: 10865   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10865

Beschrijving

Straat met geknikt verloop van de Deken Darraslaan ten noordwesten tot de Sint-Michielstraat ten zuidoosten. Tot 1948 is het noordelijk deel van de straat, tussen de Deken Darraslaan en de Stedemolenstraat, onderdeel van de Schependomstraat.
Vormt samen met de Schependomstraat tot 1794 de westgrens van de middeleeuwse stad of Tielt-binnen; volgens het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 meer bepaald de westgrens van de "Recollectencerc" (zuiddeel) en deels van de "Kerckencerc" (noorddeel), met aan de westzijde, de "Huffeseelhoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten.
Op het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) samen met de huidige Luchtbalstraat "Kluyzestraat" genoemd, die wordt onderbroken bij de aanleg van de Sint-Michielstraat in 1890, waardoor de Volderstraat aan belang inboet en het verlengstuk tot aan "de Wulf" of de "Kluizewegel" in onbruik raakt.
Huidige benaming naar de lakenbereiders (volders) die de wollen stof vervilten.
Op de zuidelijke hoek met de huidige Stedemolenstraat is de 13de-eeuwse "Stedemolen" of de "coornewindmeulen" gelegen, in 1561 uitgebreid met een rosmolen en op het einde van de 16de eeuw herbouwd; ontmanteld in 1921 (cf. Stedemolenstraat).
Op de Ferrariskaart (1770-1778) weergave van het doorlopende tracé met de huidige Luchtbalstraat, verspreide bebouwing langs de straat en de "Stedemeulen" aan de oostzijde. De "weg van de Stedemolen naar de Wulf" krijgt een bestrating in 1782.
In 1847 wordt hier een weefschool voor wolwevers geopend in de gebouwen z.g. "Den Keyzer", in 1859 opgedeeld in huizen, waarvan enkele in het eerste kwart van de 20ste eeuw verenigd worden voor het onderbrengen van de bakkerij van de Naamloze Maatschappij "Volkswinkel" (cf. nr. 5).
Woonfunctie. Basisbebouwing van veelal kleinschalige woonhuizen vnl. daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Restanten van eenlaagsbebouwing, o.m. nrs. 20, 34, 36. Verankerde, witgeschilderde (nr. 36) of gecementeerde (nr. 20) baksteenbouw met hoge gecementeerde plint onder zadel- (nr. 20) of mansardedak (nrs. 34, 36) (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe dakkapel bij nr. 34. Nrs. 34 en 36 onder aflijnende tandlijst. Nr. 34 met verwerking van gele baksteen voor o.m. banden en mozaïekpatroon. Natuurstenen onderdorpels. Nrs. 34 met getoogde muuropeningen onder strek, gewijzigd bij nr. 36; nr. 20 met muuropeningen onder ijzeren I-profiel. Vernieuwd schrijnwerk; nr. 20 met nog gedeeld bovenlicht.
Enkele eenvoudige woonhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) met vernieuwd schrijnwerk.
Nr. 32 met bakstenen lijstgevel aansluitend bij nr. 34, cf. verwerking van gele baksteen (banden, mozaïek); muuropeningen op begane grond onder ijzeren I-profiel; getoogde bovenvensters.
Veelal gecementeerde en witgeschilderde gevelparementen, al dan niet met gevelornamentiek.
Nr. 5, woonhuis met 19de-eeuwse kern cf. een van de huizen ondergebracht in de voormalige weefschool, later opgedeeld en in de 20ste eeuw verenigd voor het onderbrengen van de bakkerij van de "Volkswinkel". Enkelhuis van drie traveeën met gecementeerd (schijnvoegen) en verankerd parement; plint in imitatiebreuksteen. Rechthoekige muuropeningen met sieromlijstingen van vensters en deur voorzien van zwaar uitgewerkte sluitstenen. Nr. 13 met eenvoudige lijstgevel voorzien van schijnvoegwerk. Nr. 51 met o.m. imitatiebanden en omlijstingen met zaagtandmotief; plint met panelen waarin imitatiebreuksteen. Nr. 55 met puntgevel op getrapte schouderstukken voorzien van imitatiebanden, vlakke omlijstingen en banden.
Aanvullende bebouwing uit het derde kwart van de 20ste eeuw.
Nr. 35, woonhuis van drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) gebouwd in 1950 bij de reeds opgetrokken schoenfabriek van E. Vereecke naar ontwerp van architect E. Vander Plaetsen (Tielt) (gesigneerd in plint). Typerende naoorlogse stijl, cf. lijstgevel met bekleding in lichtgele siersteen onderbroken door dakvenster in grote puntgevel. Frequent gebruik van natuursteen voor o.m. venster- en deuromlijstingen; vensters van eerste en tweede bouwlaag met groengekleurde glas-in-loodinvulling. Nr. 49 gesigneerd "A. MAES ARCH. TIELT". Aan oostzijde, vele achterbouwen met garage behorend bij woningen in de Deken Darraslaan en de Sint-Michielstraat.
Ter hoogte van het kruispunt met de Stedemolenstraat, beboomd driehoekig grasperkje met gekasseide paadjes waarop molensteen en zonnewijzer zijn opgesteld (cf. Stedemolenstraat).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1859/2, 1919/13, 1926/108, 1950/74.
Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 171, 202.
HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 244.
OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 47.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Half vrijstaand interbellumwoonhuis

  • Omvat
    Modernistisch hoekhuis ontworpen door B. Christiaens

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Volderstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10865 (Geraadpleegd op 26-10-2020)