Geografisch thema

Vredestraat

ID
10866
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10866

Beschrijving

Korte rechte straat van het kruispunt Sint-Michielstraat - Kasteelstraat - Stationstraat met oostwaarts verloop overgaand in de Grote Hulststraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat en de Stoktmolenstraat. De bebouwing langs het smalle straatje aan de noordzijde, tussen de Steenstraat en de Oude Stationstraat, gaat eveneens mee met de Vredestraat. Maakt deel uit van de kleine ring of "Conventieweg", gevormd in 1980 in afwachting van de aanleg van een zuidelijke ring, samen met de Deken Darraslaan, de Sint-Michielstraat, de Grote Hulststraat, het Hulstplein, de Adolf Loosveldtstraat, de Europalaan en de Sint-Janstraat (oostdeel).

Zogenaamd naar de handboogvereniging "De Vrede" die hier jarenlang haar gaaipers heeft staan. Op het einde van de 19de eeuw tot 1965 wordt in de straat café "De Gaaipers" uitgebaat. In 1936-1938 wordt op het perceel op de zuidelijke hoek met de Stationstraat de Onze-Lieve-Vrouwekerk gebouwd naar de plannen van architect Gerard Vande Weghe (Tielt) (zie Stationstraat). Om de doorsteek voor de kleine ring vanaf de Vredestraat mogelijk te maken, worden eind jaren 1970 enkele panden in de Grote Hulststraat afgebroken.

Woonfunctie en enkele handelspanden. Oudste bebouwing daterend uit eind 19de eeuw, zie nummer 13, woonhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; zwart geglazuurde mechanische pannen) als een geheel met het naastgelegen hoekhandelspand gebouwd in 1892. Verankerde bakstenen lijstgevel waarin getoogde muuropeningen; deels vernieuwd schrijnwerk. Natuurstenen onderdorpels. Gedichte keldergaten.

Aanvullende interbellumbebouwing. Nummer 3, magazijn van twee bouwlagen onder plat dak, gebouwd in 1929 en aangepast in 1938. Bakstenen lijstgevel verticaal geritmeerd door liseenmotief doorgetrokken tot boven de kroonlijst, waartussen grote rechthoekige vensteropeningen. Nummer 11, enkelhuis opgetrokken in 1934, waarvan lijstgevel met geel- en roodbakstenen parement, hoeklisenen en benedenpui gevat onder brede doorlopende betonnen latei. Verdiepte en getrapte inkom onder korte luifel met rechthoekig bovenlicht.

Overige bebouwing voornamelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw in typerende naoorlogse stijl, zie woonhuizen van twee bouwlagen met roodbakstenen lijstgevels oplopend in grote puntgevels met haakse pannen bedaking; deur- en vensteromlijstingen in simili, onder meer nummers 1 en 9.  Nummer 10, voormalige onderpastorij - latere pastorij - van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, gebouwd in 1961 ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Half vrijstaande baksteenbouw van twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen) met aan westzijde rechthoekige benedenerker en haag aan de straat; aan oostzijde, lagere aanbouw voor garage. Aan de zuidzijde, tussen de Oude Stationstraat en de Stoktmolenstraat, nummers 12-20, een recent opgetrokken handels- en appartementsgebouw van twee bouwlagen met hoge dakverdieping. In deurportaal van nummer 20, gedenkplaat (foto) met voorstelling van meisje met hoepel en opschrift "HIER ONTSTOND IN 1947/ INJEXTRU PLASTICS/ 1997", verwijzend naar het gerenommeerde Tieltse plastiekbedrijf dat ontstaat in de nabijgelegen Stoktmolenstraat, thans ondergebracht in het gebouwencomplex aan de Felix D'hoopstraat (zie Felix D'hoopstraat nummer 176, Stoktmolenstraat).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1892/114, 1929/42, 1934/26, 1938/36, 1949/77, 1961/85.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 204.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 244.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 89.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 175-176.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vredestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10866 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.