Geografisch thema

Willekomstraat

ID
10870
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10870

Beschrijving

Landelijke oost-west verlopende weg met licht gebogen verloop vanaf de westzijde van de Wingensesteenweg doorlopend op het grondgebied van Egem (Pittem) onder dezelfde benaming.

Zogenaamd naar de heerlijkheid "Willecomme" die zich ten noorden en zuiden van de Poekebeek uitstrekt en waar vanaf de omwalde hofstede (zie nummer 5) een verbindingsweg of "lijkweg" (zie Lijkweg) over het Hoogserlei zuidwaarts loopt naar het centrum van Tielt tot aan de Sint-Pieterskerk en de Ieperstraat. De heerlijkheid is op het einde van de 14de eeuw in handen van ridder Wouter van Mullem die in 1390 zijn rechten op de "Kromme Wal", een deel van de heerlijkheid gelegen tussen de Poekebeek, de Bruggestraat, de Krommewalstraat en het oostelijk deel van de Ieperstraat, aan de stad verkoopt voor 350 goudfrank, waarna dit deel aangehecht wordt bij het schependom (zie Krommewalstraat). Op het gebied van de heerlijkheid Willecomme staat de "Bergmolen" met in de nabijheid ervan de galg (zie Vijfpachtgoenstraat). Tevens zijn er onder meer talrijke achterlenen, een schepenbank, een vierschaar en een gevangenis. Volgens het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 is de weg gelegen in de "Berghoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen. De Ferrariskaart (1770-1778) toont het tracé van de weg met aan de noordzijde enkele verspreide hoeves, onder meer het "Goed te Willecomme" en ten noordwesten ervan het vrij uitgestrekte "Willecom Bosch" met beboomde ontginningsdreven.

Bewaarde agrarische functie met nog steeds enkele landbouwbedrijven aan de noordzijde van de weg. Ten noorden van de historische hoeve "Willecomme" (zie nummer 5) zijn nog enkele landwegjes bewaard die teruggaan op het oude ontginningspatroon. Het bos is thans op Tielts grondgebied omgezet in akker- en weiland; enkele bewaarde bosrestanten zijn gelegen op het grondgebied van Egem (Pittem).

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVII, Brugge, 1936, kolom 557-559.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 207.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 245.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nr. 3, 2002, p. 111-117, 124.
 • IMPE A., De heerlijkheid Willecomme, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, jg. 10, 1931, p. 129-136.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 16, 38.
 • VANDEPITTE P., Tielt. Speuren naar heden en verleden van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Tielt, 1985, p. 16, 26.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Willekomme

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Willekomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10870 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.