Geografisch thema

Woestijnbosstraat

ID
10873
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10873

Beschrijving

Landelijke weg met lichte knik tussen de overgang Poelberg - Mankemerriestraat ten westen tot de Dentergemstraat ten oosten. Gelegen op de top van de Poelberg, een 45 m hoge geïsoleerde restheuvel van het plateau van Tielt, de oost-west gerichte cuestarug die zich grillig uitstrekt van Aarsele over Tielt, Pittem, Koolskamp en verder westwaarts tot Hooglede.

Tot 1979 nog deel uitmakend van de straat Poelberg. Huidige benaming naar een natuurlijk bosrestant bij de "Woestyne", een stuk land nabij de Kapelrijbeek. Tevens vermeldt het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 de "cerc van den Wostinenbusch" ten westen van de Dentergemstraat, gelegen in de "Poelberghoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen.

Vermoedelijk in de eerste helft van de 18de eeuw wordt de houten staakmolen of Poelbergmolen gebouwd op de top van de heuvel, aan de zuidzijde van de weg.

Het tracé van de weg is nog niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778); wel wordt de "Poelberghe Meulen" vermeld met weergave van de er tegenover liggende hoeve die toegankelijk is met dreef aan de westzijde vanaf de Mankemerriestraat. Nog niet rechtgetrokken tracé op de Atlas der Buurtwegen (1847).

De straat is samen met de molen aan de zuidzijde en de ertegenover gelegen hoeve opgenomen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Poelbergmolen" (M.B. 23/07/1993) en in de ankerplaats "Poelbergmolen" opgenomen in de Landschapsatlas. De Poelbergmolen is beschermd als monument (B.S.G. van 13/01/1943).

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg - Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, Archiefnrs. W/00533, W/00693, DW000133, DW000577 en Fotoarchief.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVII, Brugge, 1936, kolom 720, 722.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 210.
 • HOFLACK M., Langs Vlaamse Wegen. Tielt, Brussel, 1997, p. 12.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 246.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 106.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Poelbergmolen

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woestijnbosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10873 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.