Geografisch thema

Ankelaarstraat

ID
10877
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10877

Beschrijving

Zijstraat van de Deinsesteenweg, verbindt laatstgenoemde ten noorden met de Snephoekstraat ten westen. In 1824 aangeduid als "Naillestraat", als stuk van het tracé "Ousselghemschen pontweg tot op den Vijfschen pontweg". In de Atlas der Buurtwegen (1846) maakt de "Nailliestraet" echter deel uit van de weg lopende van de "Caneghemstraet (Oude Gentweg) au pont dit Hullebeek Buis (grens Aarsele - Tielt) par le bois De Vijverkens". Thans zelfde benaming als een straat in Dentergem en daar vroeger over de Snephoekstraat en de Meikestraat mogelijk een geheel mee vormend. De oudst gekende vermelding voor het Dentergemse deel, "Hanckelaere straete", dateert van 1415. De naam houdt verband met een leengoed van ene Willem Van Anckelaere, in die tijd beschreven als "an doostzijde van Willems lande Van Hanckelaere". Het eerste deel "anck" of "hanck" is afgeleid van de naam Johannes of Jan, het achtervoegsel "laar" doelt op een open plaats in een bos. Vermelding in 1652 als "Ancelaerstrate".

Verspreide hoevebebouwing. Enkele hoeves met oudere kern maar met nieuw of vernieuwd boerenhuis, onder meer nummers 5, 6 en 9. Nummer 5 met woonhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en 19de-eeuwse landgebouwen die minimaal teruggaan tot 1846, zie aanduiding op Atlas der Buurtwegen. Nummer 6 aan de noordzijde van de straat op site teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen op de Ferrariskaart (1770-1778), thans met nieuw woonhuis. Nummer 9 teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie aanduiding van het boerenhuis op de huidige plaats en een verdwenen landgebouw op de Ferrariskaart (1770-1778). Het bakstenen boerenhuis onder zadeldak wordt volgens kadaster ingrijpend verbouwd circa 1884, aan de westzijde uitgebreid circa 1940, en later opnieuw verbouwd met wijziging van muuropeningen en vernieuwing van gevelparement aan de straatzijde; behouden getoogde openingen aan de erfzijde. De schuur, volgens kadaster uit 1884, onder zadeldak, met getoogde muuropeningen met halve deurtjes, onder meer gedicht; nieuwere stalvensters. Toevoeging van varkensstallen gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw.

Vermelding op diverse mutatieschetsen: "Meerlaenshoek". Heel wat bebouwing aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846) in het oostelijke deel van de straat is thans verdwenen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Aarsele, 1884/6.
  • BRAET A., Aarsele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 10.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ankelaarstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10877 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.