Geografisch thema

Kazernestraat

ID
10896
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10896

Beschrijving

Landelijke weg op quasi L-vormig tracé met bochtig verloop, die vanaf de Vinktstraat ten zuiden overgaat in de Poekestraat ten noordoosten. Het zuidwestelijke gedeelte maakt in 1824 deel uit van de "Lammekens straet" die van de "Vossebrugge" naar herberg "Het Lammeken" loopt, het noordelijke gedeelte wordt "Eelbo Kappellen Straet" genoemd, beschreven als "chemin de celui dit Lammekensstraet au pont dit Artemeerschbrugge" (zie ook Atlas der Buurtwegen, 1846).

De huidige benaming Kazernestraat wordt ten onrechte gegeven in 1979, deze naam duidde immers vanaf de 19de eeuw op het tracé van de huidige Eelbokapellestraat (zie Eelbokapellestraat). Zogenaamd naar de cluster kleine huisjes, de "Kazerns", een blok van zes kleine woningen gelegen aan de oostzijde van de huidige Eelbokapellestraat, toebehorend aan het Armbestuur/ Bureel van Weldadigheid van Aarsele (thans verdwenen).
De weg heeft in het eerste deel een dalend verloop, van de Vinktstraat naar de Houthagestraat toe.

Landelijke weg met behouden agrarisch karakter, voornamelijk met oudere hoevebebouwing opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, aangevuld met 19de-eeuwse hoevegebouwen. Sommige ingrijpend gerenoveerd, zie nummers 11, 20. Nummers 26-28: eenlagig samenstel van twee woningen, ingrijpend verbouwd. Bebouwing voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778).

Hoeve nummer 10 minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen op Ferrariskaart (1770-1778). Circa 1830 bestaat de hoeve uit een boerenhuis met zuidelijker haaks landgebouw en noordoostelijk bakhuis. In 1872 wordt de huidige schuur gebouwd aan de oostzijde, pas geregistreerd bij kadaster in 1885. In 1966 wordt het oude landgebouw afgebroken om plaats te maken voor een nieuw woonhuis. Het oude boerenhuis wordt omgevormd tot stal. Het bakhuis wordt afgebroken. Voormalig boerenhuis in witgekalkte gecementeerde baksteen en gepekte plint, onder zadeldak in Vlaamse pannen, onder meer met half gedichte getoogde vensteropeningen met deels bewaard schrijnwerk en onderdorpels, bewaarde haard opgebouwd in zwarte baksteentjes onder geprofileerde houten schouwbalk. Bakstenen schuur onder zadeldak in Vlaamse pannen, met witgekalkte erfgevel met gepekte plint, zuidelijk zijpuntgevel met korte asemgaten, metselaarsteken en jaarsteen: "1872". Gewijzigde muuropeningen. Kleine hoeve langs straatzijde (nummer 25), in site teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen van twee parallelle volumes op Ferrariskaart (1770-1778). In 1874 wordt het bestaande woonhuis afgebroken en een nieuw woonhuis heropgebouwd, het landgebouw ten zuiden wordt uitgebreid. Verankerd bakstenen woonhuis onder zadeldak in Vlaamse pannen met aan weerszijden aanbouwen onder lessenaarsdak, gedurende de 20ste eeuw zijn de muuropeningen gewijzigd met rechthoekig gecementeerd kader en vernieuwd schrijnwerk.

In de 20ste eeuw worden boerenhuizen vernieuwd. Nummer 19, hoeve teruggaand tot het midden van de 19de eeuw (zie Atlas der Buurtwegen, 1846), met 20ste-eeuws bakstenen dubbelhuis onder zadeldak in mechanische pannen, granitolateien. Nummer 36 gelegen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Artemeersmolen", beschermd bij K.B. van 11/09/1986. Hoeve met geschiedenis teruggaand tot de tweede helft van de 18de eeuw (zie Ferrariskaart, 1770-1778), boerenhuis gebouwd of vernieuwd tijdens het interbellum, vier traveeën onder zadeldak in Vlaamse pannen, rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien, voordeur met luifel. Verbouwde schuur.

Nummer 38, nieuw landbouwbedrijf op de plaats van een oudere hoeve, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw (zie Ferrariskaart, 1770-1778), gelegen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Artemeersmolen", beschermd bij K.B. van 11/09/1986.

Gedeelte tussen Poekestraat en Vinktstraat met woonfunctie: eengezinswoningen in tuin uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Aarsele, 1874/8, 1885/22, 1966/14.
 • BRAET A., Aarsele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 15.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve aan de noordzijde van de weg

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Aarsele


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kazernestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10896 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.