Geografisch thema

Neringenstraat (Aarsele)

ID
10902
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10902

Beschrijving

Rechte landelijke verbindingsweg tussen de dorpskernen van Aarsele en Kanegem (zie ook: Kanegem, Neringenstraat). Heet tot 1979 "Kanegemstraat" op Aarseels grondgebied en "Aarselestraat" op Kanegems grondgebied. Een ouder traject dat Aarsele met Kanegem verbond, liep in een aanzienlijke omweg langs de huidige Aarselekapellestraat en de Oude Gentweg. In 1856 wordt een kortere verbinding aangelegd, grossomodo op het tracé van een 18de-eeuwse voetweg, die wordt rechtgetrokken, verbreed en verhard. De Atlas der Buurtwegen (1846) duidt op grondgebied Aarsele de "Neringvoetweg" aan, op grondgebied Kanegem wordt deze wegel "Aerseelevoetweg" genoemd. Door aanleg van de kasseiweg wordt de afstand tussen de dorpskernen van Kanegem en Aarsele 850 m korter. De kasseiweg maakt deel uit van een groter traject over verschillende dorpen: de steenweg van Ruiselede naar Wakken.

De weg loopt doorheen de vallei van de Neringbeek, die met de Reigerbeek vanaf de Aarselekapellestraat tot Poeke de natuurlijke grens vormt tussen Aarsele en Kanegem. De gebieden in de vallei worden "Neringen" genoemd, in de betekenis van natte valleigronden, laag moerassig land of meersen. De vallei van de Neringbeek is het laagst gelegen gebied op grondgebied Aarsele (circa 16 m), de Neringenstraat overbrugt over korte afstand een groot hoogteverschil tussen deze laaggelegen gebieden en de dorpskern (circa 35 m).

Op de flanken van de "Neringen" bevinden zich vanouds enkele hoeves, door aanleg van de Neringenstraat worden deze supplementair bereikbaar. Nummer 42, hoeve "'t Neirinckhof" met gerenoveerd woonhuis en 19de-eeuwse landgebouwen, in site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen van drie volumes op de Ferrariskaart (1770-1778). Twee parallelle volumes komen voor op het primitief kadasterplan (circa 1830). In 1891 wordt volgens kadaster een nieuw woonhuis gebouwd, het oude boerenhuis aan de noordzijde wordt omgevormd tot stal (vernieuwd tijdens het interbellum), aan de zuidzijde wordt een nieuwe schuur gebouwd, mogelijk met incorporatie van een vorig volume. Hoeve gelegen aan de westzijde van de straat, een deels gekasseide erfoprit leidt tot het verharde erf. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok evenwijdig met straat), gekenmerkt door tandfries en getoogde muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk; aan de erfzijde vergrote vensteropeningen en vernieuwd parement. Aan de noordzijde van het huis ligt een begroeide half ondergrondse gemetselde aardappelkelder met vlakke rondboogtoegang. Aan de zuidzijde van het erf staat een bakstenen schuur onder overkragend zadeldak in mechanische pannen (nok haaks op straat), getypeerd door asemgaten, gedichte korfboogvormige poortopening, nieuw ingebrachte stalvensters.

Nummer 45, hoeve voorkomend op het primitief kadasterplan (circa 1830). Een zuidwestelijker gelegen boerenhuis wordt volgens kadaster afgebroken in 1890. Aan de noordzijde van het erf lag een schuur met westelijk aangebouwde stal onder lagere nok, na 1890 wordt de schuur omgevormd tot het huidige woonhuis. Begraasd erf bereikbaar via erfoprit in losse verharding. Verankerd bakstenen boerenhuis van vijf traveeën met gepekte plint onder overkragend zadeldak in Vlaamse pannen, rechthoekige muuropeningen onder houten lateien met natuurstenen onderdorpels. Nieuw schrijnwerk en luiken, met uitzondering van een bewaard houten raam in getoogde opening aan noordzijde. Westelijk aangebouwde stal onder lagere nok, vernieuwd in het tweede of derde kwart van de 20ste eeuw. Nieuwere nutsgebouwen.

Na aanleg van de steenweg worden tijdens de tweede helft van de 19de eeuw enkele eenlagige woningen opgericht langsheen de straat, zie nummers 51-53: samenstel van twee eenlagige woonhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw, oorspronkelijk met tandlijst en getoogde muuropeningen, in het tweede of derde kwart van de 20ste eeuw voorzien van nieuw gevelparement en vernieuwde muuropeningen.
In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt het begin van de straat, in aansluiting met de Jules van Ooststraat, aangevuld door vrijstaande villa's in tuin op verhoging, zie nummers 54-58.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Aarsele, 1857/2, 1890/15, 1893/5.
 • BRAET A., Aarsele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 16.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Kasseiweg Kanegem-Aarsele

 • Omvat
  Kleine hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapelletje met kapelbomen

 • Omvat
  Samenstel van dorpswoningen

 • Is deel van
  Aarsele

 • Is gerelateerd aan
  Neringenstraat (Kanegem)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neringenstraat (Aarsele) [online], https://id.erfgoed.net/themas/10902 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.