Geografisch thema

Waterstraat

ID
10918
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10918

Beschrijving

Kort recht straatje aan de zuidoostzijde van het marktplein (Aarsele-Dorp) leidend naar de Baudeloostraat. Voor het eerst vermeld in een Aarseelse straatschouwing in 1764, omdat werken dienden uitgevoerd te worden: "…de waterstrate souffisantelijck te vervasten met haut en aerde." Echter nog niet als straat weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

In het begin van de 19de eeuw bestaat de straat uit een laaggelegen modderig wegeltje en vormt het begin van de "straete loopende van Aerseele naer Wonterghem". Wordt benoemd als "Waterstraetjen" op de Atlas der Buurtwegen (1846). Naamgeving "Waterstraat" vermoedelijk naar aanleiding van de frequente wateroverlast door slechte afwatering van overtollig water afkomstig van de hogergelegen Marktplaats en Vrouwenstraat. Rond 1850 wordt aan dit euvel verholpen door aanleg van riolering en verbreding van de weg.

Tussen de Waterstraat en de Pastorijstraat ligt eertijds de fabriek "Effilaar", gesticht in 1953 als opvolger van de "Anciens Etablissements Declerq Fils" die op het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw opgericht werd door de gebroeders De Clerq (zie Aarselestraat nummers 4 en 10). De fabriek was gespecialiseerd in de recyclage van textielafval en het fabriceren van katoenen en wollen kunstvezels, ter bevoorrading van spinnerijen en textielfabrieken in binnen- en buitenland. Afgebroken in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Thans braakliggend terrein met gekasseide oprit en rails ter hoogte van de vroeger ingang. Er is een project van bouw van woningen en appartementen gepland.

Woonfunctie, aan westzijde bebouwd met huizenrij van kleine eenlaagse arbeiderswoningen. Nummer 7 gelijkaardig volume als nummer 9, vlakgepleisterd en voorzien van nieuw schrijnwerk.

 • BRAET A., Aarsele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 21.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XVII, Brugge, 1936, kolom 121.
 • Dit is West-Vlaanderen, deel 1, Brugge, 1959, p. 47.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Kleine dorpswoningen

 • Omvat
  Kleine dorpswoningen

 • Is deel van
  Aarsele


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waterstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10918 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.