Geografisch thema

Haantjesstraat (Kanegem)

ID
10929
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10929

Beschrijving

Landelijke weg die vanaf de Oosthoekstraat ten noorden zuidoostwaarts tot over de Neringbeek loopt, met verder verloop op Aarseels grondgebied. Ter hoogte van de Oosthoekstraat beboomd met Populier aan westzijde. Op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid als aan beide zijden beboomde weg. Op het kruispunt van Oosthoekstraat en Haantjesstraat bevindt zich een vroegere smidse en herberg "De Haene" (nu bedrijf Aveve: Oosthoekstraat nummer 29). Op de zuidwestelijke hoek van het kruispunt staat een betonnen staakkapelletje (cf Oosthoekstraat). In 1846 wordt de "Haentjesstraet" vermeld op de Atlas der Buurtwegen, als de weg die "cabaret le Coq" met de "Vossebrugge" verbindt. Aan zuidzijde van de hoeve nummer 37 loopt nog de in onbruik geraakte zuidoostelijke toegangsdreef tot het *"Groot Goet ten Broucken" (zie Neringenstraat). De grens met Aarsele wordt gevormd door de Neringbeek, waarover de "Vossebrugghe" loopt, reeds voorkomend in 17de-eeuwse bronnen (Renteboek Donseghem, 1645).

Verspreide hoevebebouwing met voornamelijk 19de-eeuws gebouwenbestand met oudere kernen, enkele in geschiedenis minimaal teruggaand tot 18de eeuw.

Nummer 54, "Vlierbermhoeve", sterk verbouwde hoeve in geschiedenis minimaal teruggaand tot circa 1600 (zie schetsmatige kaart van de parochie Kanegem), het boerenhuis als solitair volume aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Nummer 50, hoeve met nieuw woonhuis (tweede helft van de 20ste eeuw), een achtergelegen ouder woonhuis is omgevormd tot stal: gecementeerde gevel, gewijzigde openingen, mank zadeldak in Vlaamse pannen. Geschiedenis minimaal teruggaand tot 1762, zie weergave van woonhuis en landgebouw op landboek Kanegem, kaart 2de kanton. Bebouwing van vier volumes aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Nummer 39, gerenoveerde eenlaagsbouw aan de erfoprit van hoeve nummer 41, boerenarbeidershuisje gebouwd volgens kadaster in 1882 in opdracht van boerenfamilie Van Wambeke, eigenaars van laatstgenoemde hoeve. Vergroot volgens kadaster in 1926. Baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen, licht getoogde openingen, gecementeerde plint, nieuw houtwerk en luiken.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Kanegem, 1882/5, 1926/11.
 • DE BRABANDERE R., Kanegem, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 53.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning van Goed te Vliederghem Vossebrugghe

 • Omvat
  Goet te Olsene

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Kanegem

 • Is gerelateerd aan
  Haantjesstraat (Aarsele)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Haantjesstraat (Kanegem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/10929 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.