Geografisch thema

Mevrouwmolenstraat

ID
10939
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10939

Beschrijving

Landelijke weg met licht gebogen tracé die vanaf de Oosthoekstraat noordwaarts leidt en vanaf de Bundingbeek overgaat in de Pannemeersstraat (Ruiselede). Zogenaamd naar de "Mevrouwmolen" of "Vrouwenmolen", zie nummer 2. In het begin van de 17de eeuw "Carmstraet" genoemd, zie een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600). Is op deze kaart een van de weinige met naam genoemde wegen, wat het belang van deze weg aantoont. Deze straatnaam wordt tevens vermeld in 17de-eeuwse fiscale bronnen, onder meer een tiendenboek van Ruiselede (1664) en een renteboek van Vliendergem (1690). Staat in de 19de eeuw bekend als "Badoniquestraet" (zie Atlas der Buurtwegen, 1846), een verkeerde benaming berustend op een foutieve interpretatie van "Bundingstraet", zogenaamd naar de Bundingbeek, die de natuurlijke grens Kanegem-Ruiselede vormt. Omschreven als "chemin du cabaret Hondskonte à Ruysselede au hameau d'Oosthoek". Vermelding op mutatieschetsen: "Haentjens Houck".

Behouden agrarisch karakter met verspreide hoevebebouwing. De weg was aan weerszijden beboomd, met uitzondering van de omgeving van de molen wegens vrijwaring van de windvang, zie weergave op Ferrariskaart (1770-1778). In het begin van de 17de eeuw was de straat nog grotendeels onbebouwd, slechts één hoeve wordt weergegeven op de plaats van de huidige molen (zie schetsmatige kaart van de parochie Kanegem, circa 1600). Tegen het midden van de 18de eeuw komt echter bijna dezelfde densiteit in verspreide hoevebebouwing voor als in huidige toestand (zie landboek Kanegem, kaarten 7de-9de kanton, 1762). De huidige hoevebebouwing is in kern of in site opklimmend tot de 18de eeuw, voornamelijk bestaande uit losstaande 19de-eeuwse landgebouwen en een eenvoudig eenlaags boerenhuis, veelal doorheen de 20ste eeuw ingrijpend gerenoveerd met vernieuwd gevelparement en/ of nieuwe muuropeningen, zie nummers 1, 4, 8, 10. Nummer 10 met ingrijpend verbouwd boerenhuis (gedateerd in jaartalsteen "1891", verbouwd in 1975 en 2001) met aan westzijde een klein vrijstaand stalletje (uit de tweede helft van de 19de of het begin van de 20ste eeuw) onder zadeldak in Vlaamse pannen; parallel aan zuidzijde staat een aan weerszijden ingebouwde stal, gedateerd in zijgevel "1882", met metselaarsteken in ruitvorm. Deze hoeve van het leen "te Wallekens" was in de 17de en de 18de eeuw afhankelijk van de heerlijkheid van "'t Hof van Caneghem" (zie Strichtensgoedstraat nummer 1).

In de eerste helft van de 19de eeuw zijn nieuwe hoeves verschenen (onder meer nummer 6), waarvan het woonhuis gedurende 20ste eeuw ingrijpend wordt verbouwd (of volledige nieuwbouw) en met een ouder bijgebouw. Tegen het midden van de 19de eeuw (Atlas Buurtwegen, 1846) ontstaat een cluster van bebouwing van kleine hoeves of boerenarbeiderswoningen rond het kruispunt van de Mevrouwmolenstraat met de Kasteelhoevestraat.

 • DE BRABANDERE R., De hoeve 'Het Strichtensgoet’ in Kanegem ooit bewoond door de Spaanse adellijke familie de Castillo, in De Roede van Tielt, jg. 34, 2004, nummer 4, p. 166-168.
 • DE BRABANDERE R., Kanegem, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 55.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VII, Brugge, 1927, kolom 247.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Mevrouwmolen met molenaarswoning

 • Is deel van
  Kanegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mevrouwmolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10939 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.