Geografisch thema

Mooremandestraat

ID
10940
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10940

Beschrijving

Landelijke weg met bochtig tracé die de Oosthoekstraat ten zuiden verbindt met de Tereikenstraat en de grens met Ruiselede ten noorden. Wordt in 1762 samen met de Oosthoekstraat en de Vinktse Binnenweg als onderdeel van de "straete van Caeneghem Plaetse naer Poucques" weergegeven, zie landboek Kanegem, kaarten 5de-7de kanton. In 1846 wordt de weg samen met de huidige Tereikenstraat "Poucquesweg" genoemd (Atlas der Buurtwegen). Tot 1979 blijft de naam Poekestraat behouden, daarna wordt de benaming Mooremandestraat in voege gebracht. Zogenaamd naar een vroegere herberg de "Morremande", "Mooremande" of "Mormande", een benaming die mogelijk verwijst naar een modderige straat waarin mandenmakers zouden hebben gewoond. Een andere hypothese is de verbastering van de naam Moerman, een familie die gronden bezat op de grens met Ruiselede. Ter hoogte van de voormalige herberg gaf de (nu verdwenen) toegangsdreef uit die zuidoostwaarts naar hoeve *"Strichtensgoed" leidde (zie Strichtensgoedstraat nummer 1).

Behouden agrarisch karakter getypeerd door verspreide historische 18de- en 19de-eeuwse hoevebebouwing, vaak met nieuw of vernieuwd boerenhuis en verbouwde landgebouwen. Oudste bebouwing met geschiedenis minimum teruggaand tot 1600, zie nummers 1 en 2. Nummer 1, nieuw of vernieuwd woonhuis op de plaats van een voormalige hoeve, minimaal opklimmend tot het begin van de 17de eeuw, zie een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600); voorheen met drie bijgebouwen, hoefijzervormige omwalling en toegangsdreef, zie Ferrariskaart (1770-1778). Een voetweg liep van de hoeve zuidwestwaarts naar het kruispunt van de Mevrouwmolenstraat met de Oosthoekstraat. Gedurende de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw wordt een kleinere hoeve opgericht (nummer 5), waarvan het boerenhuis in de tweede helft van de 20ste eeuw wordt verbouwd. Was in de 18de eeuw afhankelijk van de heerlijkheid "'t Hof van Caneghem" (zie Strichtensgoedstraat nummer 1). De parallelle volumes van het boerenhuis en de stal aan straatzijde komen reeds op hun huidige plaats voor in 1762, zie kaart landboek Kanegem, 6de kanton. Eenlaags boerenhuis met vernieuwde gevel en mogelijk oudere kern, bakstenen 19de-eeuwse landgebouwen onder pannen zadeldaken, met getoogde openingen, onder meer gedicht en vernieuwd. De voormalige herberg de "Mooremande" (nummer 7) gaat terug tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw, zie voorkomen op de Atlas Buurtwegen (1846), ontbreken op de Ferrariskaart (1770-1778), gebouwd aan zuidzijde van de voormalige toegangsdreef tot het *"Strichtensgoed" (zie Strichtensgoedstraat nummer 1). Vermelding "Mormande Cabaret" in 1846, "Morremand" op de huidige topografische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1999). Eenlaagse baksteenbouw met nieuw gevelparement en gewijzigde openingen onder zadeldak in zwarte Vlaamse pannen; opschrift op de gevel: "Moormande", gevelkapelletje boven voordeur. Op het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw verschijnt een nieuwe hoeve (nummer 3) gelegen langs de toegangsdreef van hoeve nummer 1: vernieuwd boerenhuis onder mansardedak in Vlaamse pannen, parallelle schuur onder pannen zadeldak met rechte poort en getoogde openingen, onder meer gedicht.

  • DE BRABANDERE R., De hoeve 'Het Strichtensgoet’ in Kanegem ooit bewoond door de Spaanse adellijke familie de Castillo, in De Roede van Tielt, jg. 34, nummer 4, 2004, p. 168-170.
  • DE BRABANDERE R., Kanegem, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 55.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Kanegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mooremandestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10940 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.