Geografisch thema

Viggezelestraat

ID: 10952   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10952

Beschrijving

Landelijke weg die de Kleine Ruiseledestraat ten noorden verbindt met de Ruiseleedsesteenweg ten zuiden. Vormt eertijds één geheel met de Axpoelmolenstraat in het verlengde ten zuiden. In de Atlas der Buurtwegen (1846) Axpoelmolenstraat genoemd. De weg wordt rechtgetrokken in 1907-1908. In 1953 wordt het tracé van de straat vernieuwd, verbreed en rechtgetrokken. Vermoedelijk wordt de naam in 1979 veranderd naar Viggezelestraat.
Het onafhankelijke eigendom of allodium "Vigghesele" was in de 12de eeuw in bezit van de burggraaf van Gent, Zeger II, die het erfde van zijn vader Steppo van Viggezele, vermoedelijk de oprichter van de motte "Ouden Wal" (cf. Ruiseleedsesteenweg). Het allodium wordt omstreeks 1200 eigendom van de Orde der Tempeliers (Commanderie Caestre), via schenking door Zeger II bij diens intrede in de Orde. Vanaf 1266 komt "Vigghesele" terug in wereldlijke handen en wordt afhankelijk van de heerlijkheid "ter Vlaeght" die zich zowel over Kanegems als Ruiseleeds grondgebied uitstrekte. Later zal de heerlijkheid "Vigghesele" versnipperd raken. De heerlijkheid bezat twee belangrijke hoeves: "Groot Goet te Vigghesele" (nr. 2) en "Cleen Goet te Vigghesele" (Ruiseleedsesteenweg nr. 107). Ook de castrale site van de "Ouden Wal" behoorde tot de heerlijkheid (cf. Ruiseleedsesteenweg).
De naam Viggezele is etymologisch afkomstig van het Germaanse "Buggensele", wat 'eenkamerwoning van Buggi' betekent. De oudst gekende vermelding dateert uit 962: "duos [mansos] videlicet in loco qui dicitur Buggensele", waarmee wellicht de hoeves "Groot Viggezele" en "Klein Viggezele" worden bedoeld. Latere vermeldingen, in 964: "Bugginsela", in 1037: "Buggesela" en in 1122: "Viggensele".

Straat met landelijk karakter, aan weerszijden beboomd. Enige historische bebouwing is de hoeve "Groot Viggezele". Meer naar het zuiden ligt een nieuwe hoeve (nr. 1).

DE BRABANDERE R., Kanegem, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 59.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XVI, Brugge, 1935, kolom 455-457.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Groot Viggezele

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Viggezelestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10952 (Geraadpleegd op 01-10-2020)