Geografisch thema

Bilkbosstraat

ID
10956
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10956

Beschrijving

Landelijke weg met gebogen verloop die de Poelvoordestraat ten noorden verbindt met de Bilkbosstraat ten zuiden. Maakt in de 18de en 19de eeuw deel uit van de "Uitweg", een exploitatieweg lopende van de hoeve "Braemhof" (nr. 20) naar de hoeve van Jan Gillaert (Uitweg nr. 12) en aan de oostzijde verbonden met de Kapelleweg, cf. Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (1847). Straatnaam gegeven in 1977, verwijzend naar het oude toponiem "Bilkbos", een bos en gehucht in het noorden van Schuiferskapelle bij de grens met Wingene. Het gehucht "Bilckbosch" was slechts bereikbaar via de "Bilkboschwegel" ten oosten of de "Meerlaenswegel" ten westen. In 1880 worden plannen gemaakt om de wijk beter te ontsluiten via het doortrekken van de Uitweg naar het noorden toe. Pas in 1907 worden de definitieve plannen goedgekeurd en wordt de straat verbonden met de huidige Poelvoordestraat. De Bilkbosstraat zal pas in de jaren 1950 worden verhard.
Het Bilkbos komt als bosareaal nog voor in de 19de eeuw, gelegen ten noorden van de Bilkbosstraat, aan de oostzijde van de Poelvoordestraat, tussen het veldkapelletje en de Motestraat. Het bos maakt in de tweede helft van de 18de eeuw nog deel uit van het grotere "Bernard Bosch", aansluitend op het "Willecombosch". In het landboek van 1645 wordt de "hoghen bilckboscerk" vermeld.

Behouden agrarisch karakter door de aanwezigheid van verspreide hoevebebouwing, in site minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. voorkomen van de hoeves (nrs. 4, 6, 20) telkens als twee parallelle volumes, op de Ferrariskaart (1770-1778). Voornamelijk verbouwd tijdens het interbellum.
Nr. 4, boerenhuis thans voorzien van nieuw parement, met nieuwe bijgebouwen.
Nr. 6, erf in losse verharding en toegankelijk via een ijzeren hek tussen betonnen pijlers, met aan zuidzijde het boerenhuis met stal in het verlengde, onder zadeldak in mechanische en Vlaamse pannen (nok haaks op straat). Woongedeelte met vernieuwd parement en vernieuwde rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien. Stal met rechthoekige stalvensters en getoogde staldeuren. Naast het woonhuis ligt een half ondergrondse overgroeide bakstenen aardappelkelder met rechte toegangswand waarin een getoogde deur. Aan noordzijde staat een gerenoveerde stal/ schuur met gedicht uilengat.
Nr. 20, hoeve "Braemhof", toegankelijk via een ijzeren hek tussen betonnen pijlers. Boerenhuis aan noordzijde van het erf onder zadeldak in mechanische pannen, voorzien van een witgekalkte erfgevel met getoogde muuropeningen en vernieuwd schrijnwerk. Nieuwere aanbouw aan westzijde, geïncorporeerde aardappelkelder aan oostzijde onder lessenaardak. Bakstenen schuur onder zadeldak in mechanische pannen haaks op het woonhuis, met gewijzigde muuropeningen met vernieuwde invulling, op de noordelijke zijgevel gedateerd in een jaartalsteen: "1836". Nr. 23, eenlaagsvolume langsheen de straat gelegen, vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw (vóór 1910, cf. topografische kaart Militair Cartografisch Instituut, 1913), aangepast tijdens het interbellum: nieuw gevelparement en nieuwe openingen. Zadeldak in zwarte geglazuurde pannen. Voordeur met betonnen luifel en bovenlicht met glas-in-lood. Nieuw schrijnwerk. Haaks bijgebouw aan westzijde eertijds onder mansardedak, thans omgevormd tot zadeldak, met dichtgemetselde poort onder ijzeren latei (I-profiel).

Het stuk weg dat de Bilkbosstraat verbindt met de Kapelleweg draagt de nrs. 9-15, de bebouwing bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, aan zuidzijde van de weg.
Geboortedreef langsheen oprit van nr. 27, aangelegd in 2005.

VANRENTERGHEM B., Schuiferskapelle, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten, Tielt, 2005, p. 187.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Veldkapelletje


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bilkbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10956 (Geraadpleegd op )