Geografisch thema

Veldstraat

ID
10977
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10977

Beschrijving

Straat die vanaf de Biermanstraat naar het zuiden toe loopt en op grondgebied Tielt verbinding geeft met de Rijkegemkouterstraat. Slechts een gedeelte van het oorspronkelijke tracé wordt thans nog "Veldstraat" genoemd, voor 1979 maakte ook de Waalbosstraat deel uit van de Veldstraat. Vermeld in de Atlas der Buurtwegen als "Veldstraat", "Weg van de Kleine Ruysseledestraat langs Stiekschen Dam, het Biesgat en de Kapellemolen, naar de Grensscheiding met Wynghene". De weg maakt deel uit van een oud traject dat de Rijkegemkouter, een van de vroegste bewoningsplaatsen van Tielt, verbindt met de 'velden', de onverkavelde woeste gronden met heidevegetatie, onder meer Bulskampveld (Beernem), Wingense Veld (Wingene) en Sint-Pietersveld (Wingene/ Ruiselede). Volgens De Flou wordt de Veldstraat voor het eerst vermeld in 1633 in een renteboek van 't Ronsevalsche, een naam "Pieter vander veltstrate" zou reeds voorkomen rond 1360.

Een doodlopende westelijke zijsprong van de Veldstraat vlakbij het grensgebied met Tielt (bij nummer 21) wordt in de Atlas der Buurtwegen (1847) "De Hullestraat" genoemd (zie Tielt, Hullestraat).

Behouden agrarisch karakter door verspreide hoevebebouwing.

In de 18de eeuw is de straat al druk bebouwd. Alle huidige hoevebebouwing (nummers 15, 16, 21, 26, 32) klimt qua geschiedenis minstens op tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie voorkomen op de Ferrariskaart (1770-1778) en later op het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1847). Op de Ferrariskaart worden de meeste hoeves langsheen de straat afgebeeld met twee parallelle oost-west georiënteerde volumes, onder meer nummers 15 en 26.

Nummer 15, voormalige hoeve, met nieuw of sterk gerenoveerd boerenhuis, deels bewaarde overhoekse bakstenen erfpijlers, onder meer met rondbogige getraliede kapelnis waarin een Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, geflankeerd door Linde. Bakstenen schuur/ stal met radvormig venstertje in de geveltop. Circa 1830 worden reeds een parallelle schuur en woonhuis weergegeven met een bakhuis aan de straatzijde. Volgens kadaster wordt ca .1860 de schuur herbouwd en het woonhuis ingrijpend verbouwd.

Nummer 21, gelegen op een doodlopende zijstraat, de voormalige Hullestraat (zie supra). Het woonhuis is in slechte staat en zal vermoedelijk worden afgebroken. Sterk verbouwde bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken, voornamelijk in mechanische pannen. Op de Ferrariskaart worden twee haakse volumes afgebeeld, het boerenhuis en een evenwijdig landgebouw komen reeds op hun huidige plaats voor circa 1830 (primitief kadasterplan), op de plaats van de stallen/ bijgebouwen staat een klein langwerpig volume weergegeven. Boerenhuis onder meer met getoogde muuropeningen en noordelijke haakse aanbouw onder lagere nok (bakhuis met ovenhuisje), oostelijke zijgevel met gedicht uilengat en onleesbare jaartalsteen.

Nummer 26, met nieuw woonhuis uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, bewaarde schuur-stalvleugel vermoedelijk uit de jaren 1940, onder zadeldak in mechanische pannen; zijgevel met rondbogige gevelkapel.

Het noordelijke deel van de straat, tussen de Brouwerijstraat en de Biermanstraat is aan oostzijde bebouwd met vrijstaande eengezinswoningen in tuin, voornamelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Aan de westzijde van de weg is in 2006 een uitbreiding van de sociale woonwijk gerealiseerd.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 192-193.
 • VANRENTERGHEM B., Schuiferskapelle, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten, Tielt, 2005, p. 195.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Schuiferskapelle


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10977 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.