Geografisch thema

Wingensesteenweg (Schuiferskapelle)

ID
10979
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10979

Beschrijving

Steenweg die van Tielt naar Wingene leidt (N327) en over korte afstand de westgrens vormt van Schuiferskapelle. Toegangs- en verbindingsweg tot Tielt, vermoedelijk aangelegd omstreeks de jaren 1770, ter vervanging van de voormalige "Brugsche Heirweg", de belangrijkste verbinding vanuit Tielt (Brugstraat) over Wingene naar Brugge (zie Brugse Heirweg). Deze weg wordt hersteld en rechtgetrokken als de huidige Wingensesteenweg, een deel van het tracé wordt reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief plan wordt de weg weergegeven als "Steenweg van Thielt naar Wynghene", op de Atlas der Buurtwegen (1847) als "Wyngenschesteenweg", omschreven als "Gekalsyde weg van Thielt naar Wynghene".

Het toponiem Hooit wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1397: "gehuchte geheeten te Hoyct". Er was een gelijknamige herberg "te hoict" of "te hoijt", vermeld in 1614 en 1640. De "Hooithoek", één van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten, gelegen tussen de Brugse Heirweg en de Kasteelstraat, is genoemd naar deze oudere gehucht- en hoevenaam. In de nabijheid bevinden zich ook de "Hooitvijver" en de Hooitbeek. De Ferrariskaart (1770-1778) vermeldt: "Oyt". Op de Atlas der Buurtwegen (1847) wordt als toponiem "Hoeit, gehucht" vermeld.
De bebouwing rond het kruispunt met de Burgemeester A. Guilbertlaan wordt ook het gehucht "De Ratte" genoemd, als toponiem volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1729.

Enkel de bebouwing gelegen aan oostzijde van de steenweg tussen de Brugse Heirweg ten noorden en het "Hooithof" ten zuiden, behoort tot het grondgebied van Schuiferskapelle. Omstreeks de tweede helft van de 18de eeuw (zie Ferrariskaart, 1770-1778) is de oostzijde van de Wingensesteenweg nog quasi onbebouwd, met uitzondering van het Hooithof (nummer 107), de kleinere hoeve langs het Hooitstraatje (nummer 105) en de huisjes langs de erfoprit tegenover de Willekomstraat (nummer 119). Aan de westzijde (op grondgebied Tielt) komt voornamelijk bebouwing voor op het kruispunt met de Willekomstraat en ter hoogte van het "Hooithof" (zie Tielt, Wingensesteenweg).  Deze situatie is in het midden van de 19de eeuw (Atlas der Buurtwegen, 1847) nog onveranderd.

Nummer 105, eenlaagsbouw van zeven traveeën, witgepleisterde gevel met getoogde muuropeningen, onder zadeldak in mechanische pannen. Site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie Ferrariskaart. Komt voor op de Atlas der Buurtwegen (1847), bereikbaar via het begin van het toenmalig "Hoeitstraatje". Weergegeven als hoeve met huidig woonhuis, twee parallelle landgebouwen en bakhuis.

Nummer 119, eenlaagsbebouwing onder zadeldak in mechanische pannen, gelegen aan de oostzijde van de steenweg (nok haaks op straat), bereikbaar via een lange beboomde inrit. Gekenmerkt door rechthoekige vensteropeningen onder betonnen lateien, waarin nieuw schrijnwerk. Vermoedelijk opgetrokken in jaren 1930. Voorheen twee woningen, waarvan het meest oostelijke is witgekalkt.

In 1847 is reeds bebouwing weergegeven op de huidige plaats met evenwijdig zuidelijker volume en bijgebouw ten noordoosten, in de tweede helft van de 18de eeuw leidt een beboomde dreef naar een erf met twee haakse volumes. Nummers 131-135, 20ste-eeuwse eenlaagsbebouwing onder zadeldak gelegen langsheen de steenweg, onder meer met zaagtandfries (nummers 131-133) en met plint in siercementering (nummer 135), evenwel alle met gewijzigde en vergrote muuropeningen en inbreng van dakvensters.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 531-534; deel XIII, Brugge, 1932, kolom 301.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hooithof

  • Is deel van
    Schuiferskapelle

  • Is gerelateerd aan
    Wingensesteenweg (Tielt)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wingensesteenweg (Schuiferskapelle) [online], https://id.erfgoed.net/themas/10979 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.