Geografisch thema

Poperbosstraat

ID
11056
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11056

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf de Ganzevijverstraat tot aan de Dijlestraat, een gebogen stuk verbindt als voetwegel de Felix Timmermanslaan met de Dijlestraat/ Rupelstraat. Ligging in het oosten van Torhout, ten oosten van de in 1845-1847 aangelegde spoorlijn Brugge-Kortrijk.

Deze straat gaat terug op de "Poperbosch-wegel", de oude voetwegverbinding via de Hofstraat over de huidige Stationsstraat, de verdwenen Ganzestraat naar het oosten van Torhout. De wegel zou reeds vermeld zijn in 1572, maar wordt door De Flou voor het eerst opgetekend in 1846 (Atlas der Buurtwegen). De benaming "Poperbuschstraat" komt voor het eerst voor in een advertentie van 1911. Het gebied van de huidige Poperbosstraat sluit aan bij het zogenaamde "Vrijgeweide" - de meest westelijke uitloper van het "Bulskampveld" - waarin heel wat visvijvers gelegen waren. Dit biedt een verklaring voor de benaming "visser straetken" voor de Hofstraat en de Poperboswegel op de door M. Pyck op basis van de ommeloper gereconstrueerde kaart "Thorhoudt anno 1700". Het begin 20ste eeuw gerooide "Poperbusch" van circa vijf hectare was gelegen tussen de Poperboswegel, de Ruddervoordestraat, de Groenhovestraat en de "Popermeerschen".

Vanaf de 19de eeuw wordt de Poperbosstraat gekenmerkt door de stenen windmolen d'Aussy achter het station, opgericht door August Van Caillie-d'Aussy. Na een brand in 1875, wordt de molen in 1876 heringericht met een stoommachine, zie iconografie, molen zonder kap en wieken, maar met schoorsteen. De oorspronkelijke oliemolen krijgt nieuwe functies zoals het malen van graan en vooral van eikenschors, gebruikt in het productieproces van de huidenvetterij van Auguste Van Caillie. In 1917 wordt de molen door de Duitsers opgeblazen. Na de Eerste Wereldoorlog maakt de familie d'Aussy de definitieve overstap van het voorbijgestreefde leerlooien naar de graanverwerkende nijverheid. De verwoeste "molen d'Aussy" in de Poperbosstraat wordt ontmanteld en de bestaande industriële gebouwen aan de Huidevettersstraat en Putstraat (zie supra et infra) worden omgebouwd tot maalderij en graanhandel.

Aaneengesloten bebouwing van arbeiders- en burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, soms met vernieuwde parementen en/of houtwerk. Eenvoudige breedhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, onder meer nummer 20 met gecementeerd parement (zie infra, Poperbosstraat nummer 20), nummer 22 met bakstenen parement met sierankers en verzorgde muuropeningen met druiplijst, nummer 16 (zie infra, Poperbosstraat nummer 16) is een imposanter burgerhuis onder zadeldak met wolfseinden. Nummer 7: laag witgeschilderd arbeidershuis met markerende bakstenen deuromlijsting. Voorts een aantal markerende diephuizen, oorspronkelijk wellicht met overkragende bedaking: nummer 4 zogenaamd "VILLA CLARINETTE" zie naamsteen (zie infra, Poperbosstraat nummer 4) en nummer 6 met gecementeerde parementen, nummers 10-12-14, laatst genoemde zogenaamd "VILLA ACHIEL" zie naamsteen (zie infra, Poperbosstraat nummer 14), bij nummers 10-12, boogvelden ingevuld in visgraatverband.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, deel 12, 1931, kolom 1043.
 • MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 131, 149.
 • PYCK M., De historiek van de Torhoutse straten en straatnamen. Deel 1: Het agrarisch gebied ten O. en N.O. van het stadscentrum, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout, 1976, p. 16.
 • PYCK M., Torhout 1702, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout, 1999, p. 53-125.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MOEYKENS S. & CALLENS T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Villa Achiel

 • Omvat
  Villa Clarinette

 • Is deel van
  Torhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Poperbosstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11056 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.