Geografisch thema

Aalmoezenierstraat

ID: 11105   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11105

Beschrijving

Tussen Nationale- en Begijnenstraat. Geopend circa 1510 op het erf zogenaamd "Sint-Jan" (tussen Nationale- en Begijnenstraat). Verbreed in 1882 (nummers 1-3A). Tot 1920 "Sint-Jansstraat" genoemd, sedertdien "Aalmoezenierstraat". Heterogene bebouwing waaronder enkele huizen met oude kern zie muurankers, dakkapel, volume (nummers 65, 46) en verschillende huizen uit de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw. Gemiddelde hoogte van drie verdiepingen Tussen de nummers 46 en 48, de voormalige Sint-Jansgang, thans ingelijfd bij de Aalmoezenierstraat. Braakliggende hoeken van de Bogaerdestraat.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Meisjesschool Sint-Andriesparochie

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Sint-Jozefskring

 • Omvat
  Traditioneel breedhuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten