Teksten van Fortuinstraat (Antwerpen)

Fortuinstraat (herinventarisatie) ()

De Fortuinstraat is een korte straat gelegen aan de oostelijke rand van het Zuid, tussen de Sint-Michielskaai en de Kloosterstraat. De straat werd aangelegd op de gronden van het vroegere arsenaal, die rond 1875 werden verkaveld. De straat kreeg haar naam in 1879 en werd net als de Goede Hoopstraat vernoemd naar een schip dat rond 1585 tevergeefs tegen de Spanjaarden werd ingezet. De strijd tegen de Spanjaarden vormt een vast thema in de straatnamen op het Zuid.

Begin 21ste eeuw is de oorspronkelijke eind-19de-eeuwse bebouwing volledig vervangen dor nieuwbouwappartementen. De oorspronkelijke bebouwing bestond uit pakhuizen, overeenkomstig de ligging vlakbij de Zuiderdokken en de Scheldekaaien.


Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Fortuinstraat (Antwerpen) [online], https://id.erfgoed.net/teksten/143735 (geraadpleegd op )


Fortuinstraat ()

Gelegen in het Zuidkwartier, tussen Sint-Michielskaai en Kloosterstraat. Aangelegd in vierde kwart van de 19de eeuw op de gronden van het vroegere arsenaal (zie Arsenaalstraat). Naam gegeven in 1879 naar het schip "de Fortuin" dat samen met "de Hoop" rond 1585 tevergeefs tegen de Spanjaarden werd ingezet. Lijstgevels van drie en vier bouwlagen uit periode rond 1900 afgewisseld met pakhuizen uit eerste kwart 20ste eeuw aan de noordzijde.


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine: Fortuinstraat (Antwerpen) [online], https://id.erfgoed.net/teksten/112860 (geraadpleegd op )