Geografisch thema

Hopland

ID
11150
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11150

Beschrijving

Verlengde van de Schuttershofstraat naar de Tabakvest. In de 15de eeuw eenvoudige steeg lopend van de Huidevettersstraat achter de Schuttershoven tot aan de huidige Otto Veniusstraat, geheel genoemd "Schutterssteeg", in de eerste helft van de 16de eeuw verlengd tot aan de wallen en "Hopland" genoemd, wanneer de hopvelden en moestuinen in deze buurt stilaan verdwenen en plaats maakten voor bewoning en raamhoven; gedeelte ten westen van de Wapperbrug "Schuttershofstraat" genoemd. In 1625 werd hier het klooster van de ongeschoeide karmelieten, de discalsen, gebouwd; gesloopt circa 1900 nadat een groot gedeelte door de paters redemptoristen was aangekocht in 1875 en na verbreding van de N.-zijde van de straat (1876-1907) herbouwd in 1885 (thans nummer 47). Straat met gebogen tracé, lichtjes stijgend naar de vest toe. Noordelijke gevelwand: tamelijk hoge bebouwing, voornamelijk met meergezinswoningen (nummers 15 tot 21 en 35-37) onderbroken door de lagere tuinmuur van het Rubenshuis en de puntgevels van het klooster der redemptoristen. Zuidelijke gevelwand aaneenschakeling van vervallen 19de-eeuwse lijstgevels waarin soms oudere kern, nummer 40 met storende bres tussen nummers 2 en 14; nummers 46 tot 52 bewaarde eenheidsbebouwing.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1856, Modern Archief 20.107/3, dossier 651.

Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boek- en steendrukkerij Jan Boucherij

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis met traditionele kern

 • Omvat
  Complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Gekoppelde burger- of winkelhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Klooster van de paters redemptoristen

 • Omvat
  Neoclassicistisch winkelhuis

 • Omvat
  Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hopland [online], https://id.erfgoed.net/themas/11150 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.