Geografisch thema

Sint-Andriesplaats

ID: 11251   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11251

Beschrijving

Tussen Steenbergstraat, Lange Ridderstraat, Lange en Korte Vlierstraat. In het raam van de bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1867 goedgekeurde plannen tot sanering van het Sint-Andrieskwartier werden een aantal huizen van de Steenbergstraat, de Lange Ridderstraat en de Lange Vlierstraat gesloopt. In de plaats kwam een 4000 m² groot pleintje dat bij collegiaal besluit van 22 mei 1869 Sint-Andriesplein werd geheten. Omstreeks de eeuwwisseling werd het Sint-Andriesplaats. Noord- en westzijde zijn thans afgesloten voor het verkeer. Heraanleg met speeltuigen, zitbanken en aanplantingen in de zomer van 1978. Noord- en oostzijde met vlakke, voornamelijk gecementeerde lijstgevels onder zadel- en pseudo-mansardedaken te dateren in het vierde kwart van de 19de eeuw. Zuidzijde met voorbeelden van neotraditionele bak- en zandsteenstijl uit dezelfde periode.


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties