Geografisch thema

Graaf van Hoornestraat

ID
11303
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11303

Beschrijving

De Graaf van Hoornestraat is gelegen op het Zuid, tussen de Kasteelstraat en de Leopold De Waelplaats. De straat maakt deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid van 1875. Typisch aan dit plan is het strakke geometrische patroon van rechte straten met een aantal pleinen waarop de straten straalsgewijs uitgeven. De Graaf van Hoornestraat maakt deel uit van de stervormige stratenbundel omheen de Leopold De Waelplaats. De straat is genoemd naar Graaf van Hoorne, die tijdens de 16de eeuw een belangrijke rol speelde tijdens de Honderdjarige Oorlog. Samen met Graaf van Egmont werd hij onthoofd in Brussel door de hertog van Alva. De Graaf van Egmontstraat komt eveneens uit op de Leopold De Waelplaats, in de tegenoverliggende hoek. De oorspronkelijke naam Horne(s)straat dateert van 1876. In 1919 besloot het college van Burgemeester en Schepenen hem te wijzigen in "Graaf" Van Hoornestraat om verwarring met de Hoornstraat in de tweede wijk te vermijden.

De bebouwing in de Graaf van Hoornestraat bestaat, overeenkomstig de centrale ligging van de straat in de verkaveling van het Zuid, uit vrij grote, statige burgerwoningen, voornamelijk voorzien van neoclassicistische gevels. De pare westzijde van de straat bewaart nog vrij goed het eind-19de-eeuwse straatbeeld met een huizenrij van enkelhuizen met doorgaans drie bouwlagen en drie traveeën onder zadel- of mansardedak. De nummers 6 tot en met 26 vormen daarbij nog een gaaf bewaard geheel. Nummer 50 is een ontwerp van 1898 van architect Sel-Caluwaerts voor weduwe Van Hemelrijck. Nummer 36 is met de zes bouwlagen en de gele bakstenen lijstgevel, een atypisch huis in de straat.

De onpare zijde van de straat is veel minder gaaf bewaard. De talrijke bouwdossiers met herstellingen van geteisterde woningen na de Tweede Wereldoorlog wijzen er op dat deze straat door V-bommen werd getroffen. Minder gaaf bewaarde, maar representatieve voorbeelden van neoclassicistische burgerhuizen zijn nummer 13, gebouwd voor eigen rekening van aannemer en schrijnwerker L. Convents; nummer 45 (a en b) dat deel uitmaakte van een ensemble van drie woningen met fraaie gevelbrede balkons gebouwd voor F.C. Mertens rond 1898; nummer 31 was van dezelfde eigenaar en werd eveneens in ensemble gebouwd me de naastgelegen, ondertussen vervangen woningen. Een eerder zeldzaam voorbeeld van een eclectische woning is nummer 2A, dat als winkelhuis werd ontworpen door Fl. Verbraeken voor de gebroeders Janssens in 1899.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1899 # 1628 (2A), 1898 # 33 (13), 1897 # 824 (31), 1898 # 1932 (45), 1898 # 827 (50).

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Ensemble van zes burgerhuizen

 • Omvat
  Hotel in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch hoekcomplex

 • Omvat
  Neoclassicistisch winkelpand

 • Omvat
  Neoclassicistische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Neotraditioneel burgerhuis

 • Omvat
  Samenstel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Is deel van
  Het Zuid


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Graaf van Hoornestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11303 (Geraadpleegd op 12-06-2021)