Geografisch thema

Jan van Gentstraat

ID
11304
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11304

Beschrijving

De Jan van Gentstraat is gelegen in het Zuidkwartier, tussen de Gent- en de Bolivarplaats. De straat maakt deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt in 1875. Net zoals veel straten uitkomend op het Zuidstation dat op de Bolivarplaats werd voorzien, werd de straat genoemd naar een stad die met de trein kon bereikt worden. In 1875 werd de straat Gentstraat genoemd, pas sinds 1937 werd het Jan Van Gentstraat.

Anno 2010 is de straat een zeer drukke verbindingsweg naar het Zuid, deel uitmakend van de singel. De bebouwing oogt verwaarloosd, maar in het kader van de herwaardering van het Zuid en de ontwikkeling van het gebied ten westen van de straat tot "Nieuw Zuid", is de bebouwing sterk onderhevig aan sloop en nieuwbouw. Aan oostzijde van de straat is van de oorspronkelijke eind-19de- en begin-20ste-eeuwse bebouwing eigenlijk niets meer over. Aan westzijde wachten op nummers 4 en 6 de restanten van de suikerraffinaderij M. Meeus & Frères op sloop. De oorspronkelijke gebouwen, bestaande uit opslagplaatsen, een fabriek en een apart kantoorgebouw, ontwierp architect François Smet in 1883. Deze gebouwen werden meermaals verbouwd en herbestemd, onder meer tot sporthal en tot dancing. De hoge ronde, bakstenen fabrieksschouw bleef bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1883 # 1092.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Jan van Gentstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11304 (Geraadpleegd op )