Geografisch thema

Kazerneplein

ID: 11341   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11341

Beschrijving

Plein en aansluitend straatje (eertijds Kapelstraat) gelegen tussen de zuidwal, kerk en Havenmarkt. Voormalig oefenplein voor het garnizoen van het fort.

Aan de westzijde kazernegebouw waarvoor in de literatuur als mogelijk bouwjaren 1810, 1813, 1856 en 1858 vermeld worden, baksteenbouw van één bouwlaag met rondboogvormige muuropeningen, oostgevel met ritmerende lisenen. Aan de noordoostzijde: gelijkaardig kruitmagazijn door middel van gevelsteen gedateerd 1810.

Aan de noordzijde en achter de kerk: woonhuizen van twee bouwlagen uit de 19de eeuw, mogelijk met oudere kernen, beschilderde lijst- en puntgevels op gepikte plint met rechthoekige muuropeningen. Nummer 12 van één bouwlaag onder afgewolfd pannen zadeldak, zijpuntgevel met vlechtingen.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties

  • Omvat
    Rij officierswoningen

  • Is deel van
    Lillo