Geografisch thema

Tieltsteenweg

ID: 11421   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11421

Beschrijving

Verbindingsweg tussen de dorpskernen (vanaf de Kerkstraat) van Oostrozebeke en het gehucht Marialoop op grondgebied Meulebeke waar de weg wordt verder gezet als Steenovenstraat. Onderdeel van de weg naar Tielt aangelegd in 1892-1893 ter vervanging van een aantal veldwegels (samen 14 km). Omdat de nieuwe weg niet langer via Meulebeke loopt en daardoor heel wat inkomsten van passanten zouden verloren gaan verzet deze gemeente zich aanvankelijk tegen de aanleg.
Het eerste deel volgt een oud tracé reeds te zien op een figuratieve kaart van 1639, waar de "Smallestockbrugghe" de weg over de Mandel leidt en "Smallestokstraat" wordt genoemd.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) getekend als dreef die, eens voorbij het dal van de Mandelvallei, wordt verder gezet als voetwegel. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) volgt het "Smallestokstraetje" grosso modo het verloop van de Tieltsteenweg, Kallemoeistraat en Vinkstraat.
In 1864 stichten de Zusters van het Geloof uit Tielt een ouderlingengesticht, school en klooster, de gebouwen in historiserende stijl zijn sedert 1964 verdwenen. Naast het ouderlingenhuis bevindt zich ook een leerwerkhuis, opgericht in 1864, waar al werkend nieuwe weeftechnieken worden aangeleerd om de crisis in de linnenindustrie te bezweren.

Op de Ferrariskaart is er behalve in de dorpskern nagenoeg geen bebouwing te zien. Heden overwegend woonstraat met weinig authentieke bebouwing in de dorpskom en onmiddellijk aansluitend de brede Mandelvallei getypeerd door natte graslanden.
Voorbij de "Smallestokbrug" vormen de nrs. 49-51-53 (aangeduid op de Atlas der Buurtwegen) een concentratie van landelijke bewoning in het lager gelegen weidegebied palend aan de Mandel. Nr. 51 z.g. de "SMALLESTOCKHOEVE" cf. houten bord bestaat uit losse bestanddelen met een nieuw woonhuis, nr. 53 is grondig gerenoveerd en fungeert nu als winkel. Ten noorden van de tuin ligt een aardappelkelder met bakstenen gewelf en bovenaan begroeiing. Voorts verspreide bewoning, o.m. met enkele lage woningen van ca. 1900 cf. nrs. 30 en 66. Nr. 58 is een achterin gelegen 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rond een groot, verhard erf, vernieuwd woonhuis.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Fonds de Plotho, nr. 403: Figuratieve kaart van de Mandel van aan de Kalbergmolen tot Ingelmunster, in Lantbouck vanden lande ende baronnie van Ingelmunstre, Vijve Sint-Eloy appendentie ende depententien..., 1639.
DELANGE M., Oostrozebeke, in HOLLEVOET F., Als straten gaan… praten, Tielt, 2005, p. 118, 129, 130-131.
FOTO- EN DIAKLUB, Terugblik op Oostrozebeke, Oostrozebeke, 1985, p. 40.
LOBBESTAEL R., De Ghinste en oude kaarten, in 't Ginsteblad, jg. 3, nr. 1, 1983, p. 7; nr. 3, p. 12.
MAES P., Het leerwerkhuis of de weefschool in Oostrozebeke (1849-1914), in De Leiegouw, jg. 29, 1987, p. 491-494.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostrozebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL33, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Bakstenen wegkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met schuur

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Congregatie met kapel

 • Omvat
  Dokterswoning

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Samenstel van drie dorpswoningen

 • Omvat
  Schaepshoeve

 • Omvat
  Smallestokbrug

 • Omvat
  Twee gekoppelde dorpswoningen

 • Omvat
  Woning Mandelbloem